ช่องทางรับชำระเงินแบบออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิตและ QR Code ด้วย K-Payment Gateway

สำหรับร้านค้าที่ใช้งานระบบร้านค้าออนไลน์ R-Shop ท่านสามารถเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิตและ QR Code ด้วย K-Payment Gateway ของธนาคารกสิกรไทย (รับชำระค่าสินค้า/บริการแบบเต็มจำนวนเท่านั้น)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Payment Gateway

ท่านสามารถสมัครใช้บริการกับทางธนาคารและตั้งค่าเชื่อมต่อกับระบบ R-Shop โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. สมัครใช้บริการ K-Payment Gateway

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครหรือติดต่อธนาคารเพื่อสมัครใช้บริการ โดยแบบฟอร์มในการสมัครแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

  • ใบสมัคร K-Payment Gateway
  • เอกสารเพิ่มเติม : การชำระค่าสินค้าบริการด้วยบัตร 
  • เอกสารเพิ่มเติม : การชำระค่าสินค้า/บริการด้วย QR Code หรือ E-Wallet (*กรณีต้องการรับชำระผ่าน QR Code)
ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ แบบฟอร์มและเอกสารของ K-Payment Gateway  
 
โดยการกรอกเอกสารเพิ่มเติมการชำระค่าสินค้าบริการด้วยบัตรและเอกสารเพิ่มเติมการชำระค่าสินค้า/บริการด้วย QR Code หรือ E-Wallet จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเฉพาะของระบบ ดังนี้ 
Callback URL: https://shop-api.readyplanet.com/v1/kpayment/callback
Notify URL: https://shop-api.readyplanet.com/v1/kpayment/notifycard
QR Notify URL: https://shop-api.readyplanet.com/v1/kpayment/notifyqr
IP Address: ไม่ระบุ
TLS: 1.2
CA: Let's Encrypt
อีเมลทีมพัฒนา: rshop-team@readyplanet.com
 

ตัวอย่างการกรอกเอกสารเพิ่มเติมการชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตร และ QR Code2. เชื่อมต่อช่องทางการชำระเงินด้วย K-Payment Gateway กับระบบ R-Shop

เมื่อสมัครใช้บริการ K-Payment Gateway และได้รับการอนุมัติจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดใช้งานช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและ QR Code ได้ที่ระบบ R-Shop โดยไปที่เมนู "ตั้งค่า" เลือก "การชำระเงิน" จากนั้นคลิกเปิดใช้งานการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและคลิกแก้ไขข้อมูล

จากนั้นเลือกช่องทาง K-Payment Gateway และใส่ข้อมูล Merchant ID, Public Key และ Secret Key (สามารถคัดลอกข้อมูลได้จากระบบ Merchant Portal ของ K-Payment Gateway) ดังรูป 

กรณีที่ท่านสมัครใช้บริการช่องทางการชำระค่าสินค้า/บริการด้วย QR Code สามารถเปิดใช้งานช่องทางการชำระเงินผ่าน QR Code ของ K-Payment Gateway ที่ระบบ R-Shop ได้ โดยหากมีการตั้งค่าช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตไว้แล้วนั้น การตั้งค่าจะส่งผลกับการชำระเงินผ่าน QR Code ด้วย


เมื่อตั้งค่าเชื่อมต่อ K-Payment Gateway กับระบบ R-Shop เรียบร้อยแล้ว เมื่อลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ ในหน้ายืนยัน & ชำระเงินจะแสดงตัวเลือกวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและ QR Code ดังรูป

กรณีเลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระบบจะเปิดหน้าต่างของ K-Payment Gateway สำหรับกรอกข้อมูลบัตรเครดิตและยืนยันการชำระเงิน ดังรูป

กรณีเลือกวิธีการชำระเงินผ่าน QR Code ระบบจะเปิดหน้าต่างของ K-Payment Gateway ซึ่งแสดง QR Code สำหรับสแกนเพื่อดำเนินการชำระเงินด้วย Mobile banking ดังรูป