วิธีการตั้งค่า Static URL

Static URL คือ การสร้าง URL ที่เข้าใจง่าย สอดคล้องกับเนื้อหาและภาพในหน้าเว็บนั้นๆ จะช่วยให้ Bot ของ Search Engine ที่เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บเราเข้าใจได้ง่ายและช่วยให้เว็บไซต์มีโอกาสติดอันดับที่ดีกว่าได้ ซึ่งการใช้ URL ที่เข้าใจง่ายจะช่วยในเรื่องการทำเว็บไซต์ให้มีโอกาสติดอันดับที่ดีขึ้นใน Google ตาม keywords ที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บนั้นๆ


รูปแบบเมนูที่สามารถเพิ่ม Static URL ได้ ดังนี้
- บทความ

Landing page

- เมนู Tag

ขั้นตอนการเพิ่ม Static URL

1. กรณีเพิ่มเมนูใหม่ 

    1.1 ไปที่หน้าแก้ไขเว็บไซต์ คลิก เพิ่มเมนู (ด้านบนหรือด้านข้าง) ตามที่ต้องการ


    1.2 เลือกรูปแบบเมนู ระบบจะปรากฎหน้าต่าง ให้กรอกข้อมูล ชื่อเมนู , หัวข้อเนื้อหา และ ใส่ Static URL ที่ต้องการ

    1.3 ตั้งค่าเรียบร้อย กด บันทึก

 

หมายเหตุ : ระบบจะเลือกใช้ static-url เหมือนชื่อเมนูมาให้ก่อนเสมอ หากต้องการแก้ไข พิมพ์ข้อความใหม่ที่ หมายเลย 3 ภาพได้เลย

 

2. กรณีแก้ไขเมนูเดิม 

    2.1 ไปที่เมนูที่ต้องการแก้ไข นำเมาส์ไปชี้ที่เมนูให้แสดงฟันเฟือง คลิก แก้ไขเมนู


    

    2.2 กรอก Static URL ที่ต้องการ กด บันทึก

 

ตัวอย่างการแสดง URL ที่ไม่ใช้ Static URL

ตัวอย่างการแสดง URL ที่ใช้ Static URL

 

หมายเหตุ : Static URL สามารถใช้ได้กับแพ็กเกจ Premium ขึ้นไปเท่านั้น