วิดีโอสอน Online Training RMP

Online Training & Workshop RMP Part 1 : แนะนำ RMP & R-Web

 

Online Training & Workshop RMP Part 2 : Workshop R-Web

 

 

Online Training & Workshop RMP Part 3 : Workshop R-Shop

 

Online Training & Workshop RMP Part 4 : Workshop R-Widget, R-Chat

 

Online Training R-CRM Part 1 : การตั้งค่า R-CRM

 

 Online Training R-CRM Part 2 : การใช้งาน R-CRM