เทคนิคการจัดการเมนูด้านบนที่สวยและดี

เมนูด้านบน คือ เมนูซึ่งแสดงผลตำแหน่งด้านบนในทุก ๆ หน้าเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย จึงทำหน้าที่เป็น Shortcut หรือเมนูลัดช่วยนำทางไปยังเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ ในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างดี

 ประโยชน์ของเมนูด้านบน

 สามารถสร้างลิงก์เพื่อแสดงผลเมนูที่สำคัญ หรือหน้าสินค้าที่ต้องการให้เป็นจุดเด่น

 แสดงผลที่ตำแหน่งเดิมในทุก ๆ หน้า ไม่ว่าจะคลิกไปหน้าใดๆในเว็บไซต์ของท่าน

 สามารถสร้างลิงก์เมนูระดับ 2 (รูปแบบ Pulldown) เพื่อแสดงผลข้อมูลเป็นกลุ่มหลักและมีข้อมูลย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้ได้

 

 เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแสดงผลที่ตำแหน่งเมนูด้านบน

 นิยมแสดงผลเมนูที่มีเนื้อหาที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก เช่น เมนู เกี่ยวกับเรา วิธีการสั่งซื้อ  วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา  โปรโมชั่นของร้าน เป็นต้น

 แสดงผลเมนูที่ช่วยนำทางไปยังหน้าสำคัญ เช่น เมนู Home นำทางกลับสู่หน้าแรก เป็นต้น

 

เทคนิคจัดการเมนูด้านบนของเว็บไซต์ให้สวยและดี

1. เนื้อหาที่จะแสดงผลที่ตำแหน่งเมนูด้านบน

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า เมนูด้านบนเป็นเมนูที่แสดงผลด้านบนในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์  ซึ่งมองเห็นเด่นชัด  ดังนั้น ข้อมูลที่แสดงผลควรเป็นเมนูที่มีข้อมูลสำคัญ เช่น เกี่ยวกับเรา , ติดต่อเรา ซึ่งเป็นหน้าแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร ร้านค้าของคุณ  ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความมีตัวตน ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์มีตัวตนจริง ๆ เป็นต้น  

และเมนูด้านบนสามารถแสดงผลข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนัก เช่น วิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา เป็นต้น 

2. จำนวนของการแสดงผลเมนูด้านบนที่เหมาะสม

อยู่ระหว่าง 7-12 เมนู  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความยาวของชื่อเมนู หากแสดงผลเมนูจำนวนมากกว่านี้ อาจทำให้พื้นที่เมนูด้านบนขยายลงมาทับส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์  ทำให้ผู้ชมอ่านข้อมูลได้ยาก เป็นต้น

 

3. จัดหมวดหมู่ให้เมนูด้านบน ด้วยสร้างเมนูระดับ 2 

จากข้อที่แล้ว ที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงการแสดงผลกลุ่มข้อมูลที่มีข้อมูลย่อยจำนวนมากที่เมนูด้านบน เช่น ไม่ควรสร้างเมนูด้านบนเพื่อแสดงผลกลุ่มสินค้าย่อย ๆ ทุกกลุ่ม เพราะจะทำให้เมนูหลักมีจำนวนเมนูมากเกินไป แต่ให้เลือกเฉพาะสินค้าพิเศษกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาแสดงผลแทน เช่น สินค้าโปรโมชั่น สินค้าแนะนำ เป็นต้น

แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องแสดงผลกลุ่มข้อมูลที่มีข้อมูลย่อยจำนวนมาก สามารถใช้การแสดงผลแบบ เมนูระดับ 2 ซึ่งจะแสดงผลตัวเมนูย่อยเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่เมนูด้านบนที่เป็นตัวหลักได้ค่ะ  จะทำให้การแสดงผลของเมนูบนหน้าเว็บไซต์ไม่มากจนเกินไป 

 

4. ระมัดระวังการเลือกใช้สีอักษร และสีพื้นหลังของเมนู

ในระบบเว็บไซต์พร้อมใช้ VelaEasy จะมีเมนู "ตกแต่ง" ที่ให้เว็บมาสเตอร์เลือกสีตัวอักษรและพื้นหลังของเมนูด้านบนได้ ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่ทำให้เว็บไซต์มีความสวยงามและดึงดูดสายตาได้มากขึ้น

แต่สีสันเหล่านี้ก็เป็นเหมือนดาบสองคม โดยสิ่งที่เว็บมาสเตอร์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น หากมีการเลือกใช้สีนหลังและสีตัวอักษรที่ใกล้เคียงกันเกินไป อาจทำให้ข้อมูลดูไม่ชัดเจน รวมถึงควรหลีกเลี่ยงสีที่สะท้อนแสง ที่จะทำให้ผู้ชมอ่านข้อมูลได้ลำบาก เป็นต้น