ตั้งค่าพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์

เป็นส่วนที่แสดงผลด้านล่างสุดของเว็บไซต์ นิยมใส่ข้อมูล เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ลิงก์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถพิมพ์เนื้อหาในส่วนแก้ไขพื้นที่ด้านล่างได้โดยตรง โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ หรือ แก้ไขข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ Text Editor ตามขั้นตอนดังนี้

 

1. พิมพ์เนื้อหาในพื้นที่ด้านล่างโดยตรง

เพียงนำเมาส์ไปวางที่บริเวณพื้นที่ด้านล่าง ระบบจะแสดงพื้นหลังเป็นสีเหลือง คุณสามารถพิมพ์ข้อความหรือแก้ไขข้อมูลได้โดยตรง ซึ่งเมื่อเลื่อน Cursor เมาส์ออกจากบริเวณดังกล่าว ระบบจะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ

 

2. แก้ไข้ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ Text Editor


หากต้องการเพิ่มและตกแต่งข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวอักษร สามารถใช้เครื่องมือ Text Editor ในการแก้ไขได้ โดยนำเมาส์วางบนสัญลักษณ์  และเลือก "แก้ไขด้วย Text Editor"

ระบบแสดงหน้าสำหรับจัดการข้อมูลด้วยเครื่องมือ Text Editor สามารถเพิ่มข้อมูล ตกแต่งตัวอักษร หรือใส่รูปภาพได้ตามความต้องการ จากนั้นคลิก "บันทึก"
 

  
 

หมายเหตุ : ค่าเริ่มต้นของสีตัวอักษรที่แสดงผลในส่วนพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์ จะเป็น สีขาว หากเว็บมาสเตอร์เลือกตั้งค่าสีพื้นหลังพื้นที่ด้านล่างเป็นสีขาวหรือสีโทนอ่อน อาจทำให้สีตัวอักษรกลืนกลับสีพื้นหลังได้

ข้อแนะนำ : สามารถใช้เครื่องมือ Text Editor  (Text Color) ในการเปลี่ยนสีตัวอักษรให้แสดงผลเด่นชัดได้ตามความเหมาะสมค่ะ