วิธีเพิ่ม Section อัลบั้มรูป

เป็นส่วนที่ใช้แสดงรูปถ่ายของสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์อย่างเป็นระเบียบ แสดงผลอย่างสวยงามน่าสนใจ และเพิ่มรูปภาพใน Section ได้ ไม่จำกัดจำนวน

 

คุณสมบัติของรูปภาพ ที่จะอัพโหลดใน Section อัลบั้มรูปได้ นามสกุลของไฟล์รูปภาพที่รองรับ : .jpg , .gif , .png   และขนาดของไฟล์รูป รูปละไม่เกิน 5 MB

 

วิธีเพิ่ม Section อัลบั้มรูป

1. คลิก "เพิ่มเมนู" เพื่อสร้างเมนูใหม่" หรือ "แก้ไขเมนู" ที่สร้างไว้แล้ว ที่เป็นเมนูประเภท "บทความ" จากนั้น คลิกปุ่ม "เพิ่ม Section"

 

 

2. ปรากฎหน้าต่าง "เลือก Section" ให้คลิกเลือก "อัลบั้มรูป"3. จะปรากฎ Section อัลบั้มรูป บนหน้าเว็บไซต์ สามารถใส่รูปภาพในอัลบั้ม โดยคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มไฟล์

 

4. ปรากฎหน้าต่างให้เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด  ซึ่งสามารถเลือกอัพโหลดได้ครั้งละหลายรูป โดยกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ขณะคลิกเลือกรูปภาพ (สูงสุดครั้งละไม่เกิน 10 ภาพค่ะ) เมื่อเลือกรูปภาพครบตามต้องการแล้ว คลิก "Open"

ระบบจะอัพโหลดรูปภาพจนครบตามจำนวนไฟล์ที่่เลือก และแสดงผลรูปภาพใน Section ทันที

 

วิธีแก่ไขรูปภาพใน Section อัลบั้มรูป

5. เว็บมาสเตอร์สามารถคลิกลากย้าย สลับตำแหน่งรูปภาพใน Section รวมถึงแก้ไขรายละเอียดของรูปภาพแต่ละรูปได้ โดยนำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์  ของตำแหน่งรูปภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิกเมนู "เพิ่ม/แก้ไขรูปภาพ"

ระบบจะปรากฎหน้าต่างให้เลือก "แก้ไขภาพเดิม" ที่อัพโหลดไปแล้ว หรือ Upload ภาพใหม่ เพื่อใส่รูปภาพอื่นเพิ่มเข้ามาหรือแทนที่ (ในที่นี้คลิก แก้ไขภาพเดิม)


 

6. จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง "จัดการรูปภาพ" ซึ่งสามารถกำหนดการตั้งค่าได้ ดังนี้

 

6.1. คำอธิบายภาพ คือ ส่วนสำหรับใส่ข้อความอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพแบบคร่าว ๆ จะปรากฎเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่รูปภาพนั้น ๆ หรือเมื่อคลิกดูรูปภาพประกอบรายการขนาดใหญ่ จะปรากฎคำอธิบายนี้ที่ใต้รูปภาพด้วยค่ะ 


6.2. ALT Text
: เป็นส่วนสำหรับใส่ข้อความอธิบายรูปภาพที่จะช่วยให้ Search Engine รับรู้ความหมายของภาพนั้นๆ เนื่องจาก Search Engine ไม่สามารถเก็บข้อมูลรูปภาพจากหน้าเว็บไซต์จากการดูว่าภาพ ที่แสดงคือภาพอะไร ดังนั้นจำเป็นจะต้องใช้ Tag พิเศษ เรียกว่า Alternative Text หรือ Alternate tag นี้ เพื่อใช้ในการอธิบายรูปภาพให้ Search Engine ทราบค่ะ


6.3. เลือกประเภทการจัดการขนาดของรูปภาพ
  สามารถเลือกประเภทการจัดการขนาดของรูปภาพได้ 2 รูปแบบ คือ ตัดส่วนที่เกินออก หรือย่อขนาดรูปภาพ  

ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์แตกต่างกัน แต่เมื่อคลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดจริง ระบบจะแสดงรูปภาพเป็นขนาดต้นฉบับค่ะ


และเมื่อคลิกปุ่ม "เลือกใช้" ที่ขนาดรูปภาพที่ต้องการ จะเป็นการบันทึกการแก้ไขรูปภาพนี้ให้อัตโนมัติค่ะ

การแสดงผลรูปภาพใน Section อัลบั้มรูป บนหน้าเว็บไซต์

ระบบจะแสดงผลรูปภาพในแต่ละแถวตามความเหมาะสมของหน้าเว็บไซต์อัตโนมัติ และสามารถคลิกที่รูปภาพเล็ก เพื่อดูภาพขนาดจริง รวมถึงสามารถคลิกดูรูปถัดไป หรือดูรูปย้อนหลังได้ 


 

วิธีลบรูปภาพใน Section อัลบั้มรูป

สามารถลบรูปภาพออกจากอัลบ้้มรูปได้ โดยนำเมาส์ไปชี้รูปภาพที่ต้องการ บริเวณสัญลักษณ์  จากนั้นคลิกเมนู "ลบรูปภาพ"  และคลิก "OK" เพื่อยืนยันค่ะ


 


 

วิธีลบ Section อัลบั้มรูป

กรณีไม่ต้องการแสดงผล Section อัลบั้มรูปในหน้าเว็บไซต์ สามารถลบ Section ทิ้ง โดยนำเมาส์ไปชี้ที่บริเวณมุมบนขวาของ Section จะปรากฎสัญลักษณ์  จากนั้นคลิกเมนู "ลบ Section นี้"  และคลิก "OK" เพื่อยืนยันค่ะ โดยรูปภาพที่แสดงผลใน Section ก็จะถูกลบออกจากเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเช่นกัน