วิธีเพิ่ม Section Attachment (อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบในเนื้อหา)

Section Attachments คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านที่ต้องการนำไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อัพโหลดเข้าสู่เว็บไซต์ เช่น แบบฟอร์มใบสมัครที่เป็นไฟล์ .doc  หรือ ไฟล์ PDF โบรชัวร์แผ่นพับ  เป็นต้น  เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารไปอ่านหรือใช้งานต่อได้ 


คุณสมบัติไฟล์เอกสารที่ระบบเว็บไซต์พร้อมใช้ VelaEasy รองรับ


        รองรับไฟล์เอกสารนามสกุล  .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .txt, .zip, .rar, .mp3 และ .wma

        ขนาดไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์ ต้องไม่เกิน 10 MB

        อัพโหลดไฟล์เอกสารได้ไม่เกิน 10 ไฟล์ต่อการอัพโหลด 1 ครั้ง

        ตั้งชื่อไฟล์ด้วยอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข

 

ขั้นตอนการเพิ่ม Section Attachments

1. คลิก "เพิ่มเมนู" เพื่อสร้างเมนูใหม่" หรือ "แก้ไขเมนู" ที่สร้างไว้แล้ว ที่เป็นเมนูประเภท "บทความ" จากนั้น คลิกปุ่ม "เพิ่ม Section"

 

 

2. ปรากฎหน้าต่าง "เลือก Section" ให้คลิกเลือก "Attachment"

 

3. จะปรากฎ Section Attachments บนหน้าเว็บไซต์ จากนั้นเริ่มต้นอัพโหลดไฟล์เอกสารได้ โดยคลิกปุ่ม "เพิ่มไฟล์"


 

4. จะปรากฎหน้าต่างให้คลิกเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการอัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีที่ต้องการอัพโหลดพร้อมกันหลายไฟล์ ให้คลิกปุ่ม Ctrl ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ พร้อมกับคลิกเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ  โดยสามารถเลือกอัพโหลดได้ครั้งละไม่เกิน 10 ไฟล์ค่ะ จากนั้นคลิก "Open"


 

5. จากนั้นระบบจะอัพโหลดไฟล์เข้ามาในเว็บไซต์ โดยบอกสถานะการอัพโหลด หากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฎไฟล์ภายใต้หัวข้อ Attachments ค่ะ

และหากอัพโหลดหลายไฟล์ใน 1 Section สามารถลากสลับตำแหน่งไฟล์ภายใน Section ได้ตามต้องการ

 

ตัวอย่างการแสดงผลไฟล์เอกสารที่อัพโหลดแล้วบนหน้าเว็บไซต์

เมื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์คลิกที่ไฟล์ใน Section Attachment จะปรากฎหน้าต่างสำหรับดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์เอกสารลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมได้ค่ะ

 

วิธีลบไฟล์เอกสาร ออกจาก Section Attachments

สามารถลบไฟล์เอกสารที่ไม่ต้องการให้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์บางไฟล์ได้  โดยนำเมาส์ไปที่บริเวณไฟล์เอกสารที่ต้องการลบ จะปรากฎสัญลักษณ์  ให้คลิกคำสั่ง "ลบไฟล์นี้"  และคลิก "ตกลง" เพื่อยืนยันการลบไฟล์เอกสารนี้ค่ะ


 วิธีลบ Section Attachments 

หากไม่ต้องการให้ส่วนสำหรับแสดงไฟล์เอกสารแนบในเนื้อหาปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ สามารถตั้งค่าได้โดย นำเมาส์ไปวางในบริเวณ Section Attachments จะปรากฎสัญลักษณ์  จากนั้นคลิกคำสั่ง "ลบ Section นี้" และคลิก "ตกลง" เพื่อยืนยันการลบ Section ค่ะ

ข้อควรระวัง : การลบ Section Attachments ออกจากหน้าเนื้อหาเว็บไซต์ จะทำให้ไฟล์เอกสารที่ถูกอัพโหลดในหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ ถูกลบออกจากเว็บไซต์ไปด้วยค่ะ