วิธีเพิ่ม Section รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้

สำหรับเว็บไซต์ที่มีการสร้าง เมนูระดับ 2 ไว้ที่เมนูด้านบนหรือเมนูด้านข้าง ดังรูปตัวอย่าง จะสามารถตั้งค่าให้เมนูระดับ 2 มาแสดงผลในส่วนเนื้อหาของ เมนูระดับ 1 นั้น ๆ ได้  เพียงแค่เพิ่ม "Section รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้" ตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ 

(หมายเหตุ เมนูระดับ 2 ไปจนถึงเมนูระดับ 4 ที่มีเมนูระดับย่อยกว่าอยู่ภายใต้ ก็สามารถเพิ่ม Section ชนิดนี้ได้เช่นกัน)

 

วิธีเพิ่ม Section รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้


1. คลิก "เพิ่มเมนู" เพื่อสร้างเมนูใหม่" หรือ "แก้ไขเมนู" ที่สร้างไว้แล้ว ที่เป็นเมนูประเภท "บทความ" จากนั้น คลิกปุ่ม "เพิ่ม Section"

 

 

2. ปรากฎหน้าต่าง "เลือก Section" ให้คลิกเลือก "รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้"

 

 

3. จะแสดงผล Section รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้ ในส่วนเนื้อหาเว็บไซต์ ภายใต้เมนูระดับ 1 ดังรูปตัวอย่าง


 

ตัวอย่างการแสดงผล Section รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้บนหน้าเว็บไซต์

 

วิธีลบ Section รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้

หากไม่ต้องการแสดงผล Section รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้ บนหน้าเว็บไซต์ สามารถลบ Section ได้ โดยนำเมาส์ไปวางในบริเวณ Section รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้ จะปรากฎสัญลักษณ์  จากนั้นคลิกคำสั่ง "ลบ Section นี้" และคลิก "OK" เพื่อยืนยันค่ะ