วิธีใช้งานระบบค้นหาข้อมูลบทความ/สินค้า (Search Function)

Search Function หรือ ระบบค้นหาข้อมูลบทความ/สินค้า เป็นฟังก์ชันที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งบทความในเว็บไซต์ และสินค้าจากระบบ R-Shop ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 

1. วิธีเปิด/ปิดการใช้งานระบบค้นหา 

ที่เมนู "ตั้งค่า" คลิกเมนู "ทั่วไป" และภายใต้แท็บ "อื่น ๆ" ที่หัวข้อ "เปิดใช้งานการค้นหา" ให้คลิกทำเครื่องหมายกาถูกเพื่อเปิดใช้งานระบบค้นหา (หรือนำเครื่องหมายกาถูกออก เพื่อปิดการใช้งาน) สุดท้ายคลิก "บันทึก"

 

 

2. การแสดงผลช่องค้นหาข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์

หลังจากเว็บมาสเตอร์เลือกเปิดใช้งานการค้นหาแล้ว จะสามารถแสดงช่องค้นหาข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ดังนี้

2.1. ปุ่มค้นหาบริเวณเมนูด้านบน จะแสดงผลสัญลักษณ์รูปแว่นขยายที่ด้านขวาของเมนูด้านบนอัตโนมัติ โดยเมื่อคลิกที่แว่นขยาย จะแสดงช่องสำหรับให้พิมพ์คำค้นหาได้


2.2. แสดงผลช่องค้นหาที่เมนูด้านข้าง กรณีเว็บมาสเตอร์เปิดการแสดงผลพื้นทีเมนูด้านข้าง สามารถคลิกปุ่ม "เพิ่ม Widget" จะปรากฎหน้าต่าง "เลือกประเภท Widget" ให้คลิกปุ่ม "Search Box"


 

จะปรากฎช่องสำหรับค้นหาข้อมูลที่เมนูด้านข้างดังรูป โดยเว็บมาสเตอร์สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ ดังนี้


 

2.2.1. วิธีสลับตำแหน่งการแสดงผล Search Box Widget

นำ cursor เมาส์คลิกที่ Search Box Widget ค้างไว้ จากนั้นลากและวาง Widget ในตำแหน่งที่ต้องการ (แสดงผลได้เฉพาะที่เมนูด้านข้าง)

 


2.2.2. วิธีลบ Search Box Widget
หากต้องการลบ Search Box Widget ไม่ให้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์  เพียงนำเมาส์ไปวางที่บริเวณ Search Box จะปรากฎสัญลักษณ์  ให้นำเมาส์ไปวางที่สัญลักษณ์ดังกล่าว และคลิกตัวเลือก "ลบ Widget" ได้เลยค่ะ


 

 

3. วิธีตั้งค่าการค้นหาบทความที่จัดเก็บไว้ในคลังเนื้อหา

กรณีที่เว็บมาสเตอร์มีการจัดเก็บเมนูบทความ หรือเมนูอื่นๆ ไว้ในส่วน คลังเนื้อหา คือ ส่วนจัดเก็บเมนูบางเมนูที่ไม่ต้องการให้แสดงผลในส่วนของเมนูด้านบนและเมนูด้านข้าง แล้วต้องการให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเมนูที่อยู่ในคลังเนื้อหาได้ 

สามารถตั้งค่าการค้นหาได้ โดยคลิกทำเครื่องหมายกาถูกในช่องตัวเลือก "แสดงรายการจากคลังเนื้อหาในผลการค้นหา" และคลิก "บันทึก" 

4. วิธีค้นหาข้อมูลบทความและสินค้าจากระบบ R-Shop ด้วย Search Function
 
เพียงพิมพ์คำค้น (Keyword) ที่ต้องการลงในช่องและกดค้นหาหรือ Enter ระบบจะแสดงผลการค้นหาบทความหรือสินค้าเรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ Keyword  นั้น ๆ  โดยแยกเป็น 2 แท็บ

 

4.1. แท็บสินค้า

สำหรับเว็บไซต์ที่มีและเปิดใช้ ระบบ R-Shop สำหรับจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชมเว็บไซต์ในการเข้าถึงสินค้าจากระบบ R-Shop อย่างสะดวกรวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม Search Box Widget ในเว็บไซต์ R-Web โดยมีข้อกำหนดในการใช้งานดังนี้

• สามารถค้นหาสินค้าจากระบบ R-Shop ด้วย ชื่อสินค้า รหัสสินค้า และรายละเอียดของสินค้าที่มีคีย์เวิร์ดเกี่ยวข้อง 

• ระบบจะค้นหาสินค้าทั้งหมดทุกชิ้นที่มีในระบบ R-Shop หากสินค้ามีคีย์เวิร์ดที่ตรงกัน จะถูกนำมาแสดงเป็นผลการค้นหาในเว็บไซต์ R-Web ไม่ว่าหมวดหมู่ของสินค้านั้น ๆ จะถูกนำมาแสดงผลด้วย Section Category บนเว็บไซต์ R-Web หรือไม่ก็ตาม

 

 

4.2. แท็บบทความ

หากคีย์เวิร์ดที่ค้นหาตรงกับข้อมูลในบทความ ระบบจะแสดงผลการค้นหาพร้อมไฮไลท์สีที่คีย์เวิร์ด โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก ไม่แสดงผลสีไฮไลท์คีย์เวิร์ด ในผลการค้นหาได้ โดยการ คลิกเอาเครื่องหมายกาถูกออกจากหัวข้อ Highlight


 

และในผลการค้นหาจะแสดงผล รูปภาพประกอบเนื้อหา ของบทความหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนั้น ๆ ด้วย ดังภาพด้านล่างในตำแหน่งหมายเลข 2 แต่ถ้าบทความหรือสินค้าไม่ได้อัพโหลดรูปภาพประกอบเนื้อหา หรือซ่อนการแสดงผลไว้ จะแสดงผลดังภาพด้านล่างในตำแหน่งหมายเลข 1 ค่ะ