1. จัดการหมวดหมู่สินค้า

• Main Category ภายในเมนู สินค้า จะมีหมวดหมู่สินค้าเริ่มต้น คือ Main Category สามารถแก้ไขชื่อหมวดหมู่และเพิ่มสินค้าเข้าไปภายในหมวดหมู่นี้ได้โดยตรง หรือเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่และเพิ่มหมวดหมู่ย่อยเพื่อแยกประเภทสินค้า โดยสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อยได้ลึกถึง 5 ระดับ หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่ คลิก "+เพิ่มหมวดหมู่" ดังรูป
 

 

• เพิ่มหมวดหมู่สินค้า : เมื่อคลิก "เพิ่มหมวดหมู่" จะเข้าสู่หน้าเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ โดยสามารถใส่รายละเอียดได้ดังนี้

 • ชื่อหมวดหมู่ (ระบบบังคับกรอกข้อมูล)
 • ชื่อ Folder (Static URL) : สามารถกำหนดชื่อของ URL ของหมวดหมู่สินค้าได้ตามต้องการ
  (*รองรับเฉพาะตัวอักษร, ตัวอักษรพร้อมตัวเลข หรือเครื่องหมาย - เท่านั้น และห้ามมีช่องว่าง

เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก "บันทึก"

 


 

• เพิ่มหมวดหมู่ย่อย : กรณีที่สินค้าของธุรกิจมีหลายประเภท สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อย ๆ เพื่อจัดเป็นกลุ่มที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น เว็บไซต์จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น อาจแบ่งเป็นหมวดหมู่ กระโปรง เสื้อ กางเกง เป็นต้น โดยสามารถสร้างเป็นหมวดหมู่ย่อยของสินค้าได้ลึกมากถึง 5 ระดับ โดยคลิกเข้าไปในหมวดหมู่หลักที่ต้องการเพิ่มหมวดหมู่ย่อย จากนั้นคลิก "เพิ่มหมวดหมู่" เมื่อใส่ข้อมูลของหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก


 


 

 แก้ไขหมวดหมู่สินค้า : คลิกที่หมวดหมู่สินค้าที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกสัญลักษณ์ดินสอที่อยู่ด้านข้างชื่อหมวดหมู่เพื่อแก้ไข จะปรากฎหน้าสำหรับแก้ไขรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหมวดหมู่, ชื่อ Folder (Static URL), รายละเอียด รวมถึงเลือกย้ายหมวดหมู่สินค้า ให้แสดงผลเป็นหมวดหมู่หลักหรือเป็นหมวดหมู่ย่อยที่กลุ่มอื่น ๆ ได้อีกด้วย เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก”

 


  

• เรียงหมวดหมู่สินค้า : สามารถจัดเรียงหมวดหมู่สินค้าได้โดยคลิก "เรียงหมวดหมู่" สามารถเลือกเรียงตามชื่อหมวดหมู่ เรียงจากเก่าไปใหม่หรือใหม่ไปเก่าได้ และยังสามารถเลือกแบบ "กำหนดเอง" และลากสลับตำแหน่งหมวดหมู่ได้ตามต้องการ เมื่อเรียงหมวดหมู่ได้ตามต้องการเรียบร้อยแล้วคลิก "เผยแพร่" เพื่อใช้การจัดเรียงนี้เป็นค่าเริ่มต้นบนหน้าเว็บไซต์ ดังรูป

ตัวอย่างการแสดงผลหมวดหมู่สินค้าบนหน้าเว็บไซต์

  


 

• ลบหมวดหมู่สินค้า : สามารถลบหมวดหมู่สินค้าที่ไม่ต้องการใช้งานได้ โดยคลิกที่หมวดหมู่สินค้า จากนั้นคลิกสัญลักษณ์  ที่อยู่ด้านข้างชื่อหมวดหมู่และเลือก “ลบ” เพื่อยืนยันการลบหมวดหมู่  

หมายเหตุ : หากหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการลบ มีหมวดหมู่ย่อยหรือสินค้าค้างอยู่ภายใต้ ระบบจะไม่อนุญาตให้ลบ จนกว่าจะลบหรือย้ายหมวดหมู่ย่อยและสินค้าออกจากหมวดหมู่นั้น ๆ จึงจะสามารถลบได้  

2. จัดการสินค้า

• เพิ่มสินค้าใหม่ : คลิกเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการเพิ่มสินค้าใหม่ จากนั้นคลิก “เพิ่มสินค้า”

 

เมื่อคลิกเพิ่มสินค้าแล้วจะปรากฎหน้าแก้ไขสินค้าเบื้องต้นสำหรับใส่รายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ : ข้อที่มีสัญลักษณ์ * ระบบบังคับกรอกข้อมูล 

 

1. รูปภาพ :  คลิก "แก้ไข" ที่หัวข้อรูปภาพ จะปรากฎหน้าต่างสำหรับจัดการรูปภาพสินค้า สามารถคลิก "อัปโหลดรูป" และเลือกไฟล์รูปภาพสินค้าที่ต้องการได้ ดังรูป

 • สามารถอัปโหลดรูปภาพได้ครั้งละหลายรูป
 • จำนวนรูปภาพสูงสุด 30 ภาพ ต่อสินค้า 1 ชิ้น 
 • ขนาดรูปที่แนะนำ 1500x1500 px
 • รองรับรูปภาพนามสกุล (File type) .jpg หรือ .png ขนาดไฟล์ (File Size) ไม่เกิน 5 MB 

เมื่ออัปโหลดรูปภาพทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกแก้ไข/ลบ และลากสลับตำแหน่งของรูปภาพได้ตามต้องการ โดยรูปภาพที่อยู่ในลำดับแรกสุดจะถูกนำไปแสดงผลเป็นรูปภาพหลักของสินค้านั้น ๆ

 

2. ชื่อสินค้า* : กรอกชื่อสินค้า สูงสุดไม่เกิน 200 ตัวอักษร 

3. รหัสสินค้า* : ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรหัสสินค้าเองได้ โดยการใช้ตัวอักษรหรือตัวเลข สูงสุดไม่เกิน 255 ตัวอักษร ซึ่งสินค้าทุกตัวในระบบ R-Shop ต้องมีรหัสสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อกรอกข้อมูลแล้วระบบจะตรวจสอบว่ารหัสสินค้าซ้ำกับชิ้นอื่น ๆ หรือไม่โดยอัตโนมัติ

4. รายละเอียดสินค้า : กรอกข้อมูลสินค้าเป็นตัวอักษร และสามารถใช้เครื่องมือ Text Editor ในการจัดตำแหน่งข้อมูล รวมถึงตกแต่งตัวอักษรเพิ่มเติมได้

5. ราคาปกติ* : ราคาปกติของสินค้า

6. ราคาพิเศษ : ราคาสินค้าที่ลดราคาจากราคาปกติ โดยหากใส่ราคาพิเศษไว้ การแสดงผลสินค้าบนหน้าเว็บไซต์จะมีเส้นขีดทับราคาปกติและแสดงเปอร์เซ็นต์ส่วนลด และซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษ

7. ราคาสมาชิก : ราคาสินค้าสำหรับสมาชิกของเว็บไซต์เท่านั้นจึงจะสั่งซื้อสินค้าในราคานี้ได้

8. ชื่อ Folder (Static URL) : ตั้งชื่อหน้า URL ให้กับหน้าสินค้านั้น ๆ โดยใส่ได้เฉพาะตัวอักษร, ตัวอักษรพร้อมตัวเลข หรือเครื่องหมาย - เท่านั้น และห้ามมีช่องว่าง

9. รูปแบบการสั่งซื้อ : สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ ปุ่มสั่งซื้อ หรือแบบฟอร์มติดต่อกลับ 

10. สต๊อก : สามารถกำหนดจำนวนสินค้าที่จะขายได้ โดยเมื่อเปิดใช้งานสต๊อกแล้ว จะต้องกรอกตัวเลขจำนวนสินค้าในช่องสต๊อก (หากใส่เลข 0 สินค้าจะแสดงสถานะเป็นสินค้าหมดบนหน้าเว็บไซต์จริง)

11. สถานะสินค้า : การเปลี่ยนสถานะสินค้า จะมีผลกับการแสดงผลสินค้าชิ้นนั้น ๆ ในหมวดหมู่สินค้าบนหน้าเว็บไซต์ โดยมีทั้งหมด 2 รูปแบบดังนี้

 • สถานะแสดง คือ แสดงผลสินค้าชิ้นนั้นบนหน้าเว็บไซต์ตามปกติ
 • สถานะซ่อน เลือกเพื่อไม่ให้แสดงผลในหมวดหมู่สินค้าบนหน้าเว็บไซต์ 


12. กลุ่มสินค้า
 : เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการให้สินค้าชิ้นนี้อยู่ โดยค่าเริ่มต้นคืออยู่ภายใต้หมวดหมู่สินค้าล่าสุดที่ผู้ใช้งานคลิกเพิ่มสินค้า แต่สามารถคลิกเลือกหมวดหมู่สินค้าอื่น ๆ ได้จากหัวข้อนี้
 

13. น้ำหนัก : สามารถใส่น้ำหนักให้สินค้าแต่ละชิ้นได้ ซึ่งจะถูกนำไปคำนวณกับค่าจัดส่งตามน้ำหนัก

14. จำนวนสินค้าที่ขายไปแล้ว : สามารเลือกเปิดใช้งานการแสดงผลจำนวนสินค้าที่ขายไปแล้วบนหน้าเว็บไซต์ โดยหากเปิดใช้งานระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้

 • ค่าเริ่มต้น : สามารถใส่ค่าเริ่มต้นของจำนวนสินค้าที่ขายไปแล้วได้ (ระบบเริ่มต้นเป็น 0)
 • ขายได้จริง : จำนวนสินค้าที่ขายได้จริงบนเว็บไซต์
 • จำนวนที่แสดง : จำนวนที่แสดงบนเว็บไซต์โดยเป็นผลรวมของค่าเริ่มต้นและจำนวนสินค้าที่ขายได้จริง

ตัวอย่างการแสดงผลจำนวนสินค้าที่ขายไปแล้วบนเว็บไซต์

15. ป้ายกำกับ : สามารถเลือกป้ายกำกับของสินค้าเพื่อแสดงผลในหน้ารวมสินค้าบนเว็บไซต์ได้ โดยสามารถเลือกได้ดังนี้ : ไม่ระบุ, ใหม่ล่าสุด, ขายดี, แนะนำ

ตัวอย่างการแสดงผลป้ายกำกับของสินค้า

16. สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เพิ่มการแสดงผลสินค้าชิ้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคลิกเครื่องหมายบวกในหัวข้อสินค้าที่เกี่ยวข้อง จากนั้นพิมพ์ค้นหาสินค้าด้วยชื่อสินค้าหรือรหัสสินค้าและคลิกค้นหา ระบบจะแสดงสินค้าที่มีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการเลือกสินค้าที่เกี่ยวข้อง คลิก "+เพิ่มสินค้า" โดยสินค้าที่เกี่ยวข้องจะแสดงผลด้านล่างต่อจากรายละเอียดสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ 

 

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "บันทึก"

ตัวอย่างการแสดงผลในหน้ารวมสินค้าและหน้ารายละเอียดสินค้า

 

สินค้าที่เพิ่มใหม่จะแสดงผลในหน้า "เฉพาะหมวดหมู่นี้" โดยเรียงลำดับจากใหม่สุดไปเก่าสุด สามารถคลิกเพื่อดูสินค้าทั้งหมดภายใต้หมวดหมู่ได้โดยคลิก "ทั้งหมดรวมหมวดหมู่ย่อย" และสามารถคลิกชื่อคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนมุมมองการดูสินค้าให้เรียงตาม ชื่อสินค้า, ราคา, ราคาพิเศษ, ราคาสมาชิก, สต๊อก และสถานะสินค้าได้ ดังรูป

 


 

• แก้ไขสินค้าและสร้างตัวเลือกย่อยของสินค้า (Product Variants)

เมื่อเพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้ว สินค้าจะแสดงผลเป็นลิสต์อยู่ในหมวดหมู่สินค้า สามารถคลิกที่ชื่อสินค้าหรือรูปสินค้า เพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขสินค้าเบื้องต้น นอกจากจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายละเอียดในหน้านี้ได้แล้ว ยังสามารถ สร้างตัวเลือกย่อยของสินค้า (Product Variants) ของสินค้าได้ เช่น สี, รุ่น, ขนาด,รสชาติ เป็นต้น ซึ่งจะแสดงผลเป็น Drop Down List ให้ลูกค้าเลือกได้ในหน้ารายละเอียดสินค้าบนเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนการสร้างคือ

กำหนดคุณสมบัติของสินค้า : ใส่ข้อมูลหัวข้อตัวเลือก เช่น เลือกสีเสื้อ, ขนาดของเสื้อ, เลือกรสชาติ เป็นต้น โดยสินค้า 1 ชิ้น สามารถกำหนดคุณสมบัติของสินค้าได้สูงสุด 3 ชนิด

กำหนดตัวเลือกของสินค้า : เป็นการใส่ตัวเลือกให้กับหัวข้อกำหนดคุณสมบัติสินค้า เช่น หากกำหนดหัวข้อเป็น เลือกรสชาติ ตัวเลือกของสินค้าที่จะใส่จะเป็นช็อกโกแลต, สตรอเบอรี่, วานิลา หรือมีสีของสินค้าให้เลือก เป็นต้น 

 • ตัวเลือกของสินค้า 1 ตัวเลือก สามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร 
 • เมื่อพิมพ์ตัวเลือกที่ 1 เสร็จแล้ว ให้กด Enter หรือพิมพ์สัญลักษณ์ , (Comma) จะเป็นการบันทึกข้อมูลตัวเลือกที่ 1  และพร้อมให้พิมพ์ตัวเลือกที่ 2 ต่อได้
 • สามารถเพิ่มตัวเลือกของสินค้าได้สูงสุด 10 ตัวเลือก ต่อคุณสมบัติสินค้า 1 ชนิด


 

เมื่อกำหนดคุณสมบัติและตัวเลือกของสินค้าเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “สร้างคุณสมบัติสินค้า” จะปรากฎข้อมูลตัวเลือกย่อยของสินค้าที่ด้านล่างของหน้า (หน้าละ 5 รายการ) ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดได้ ดังนี้


 

1. รูปภาพ : เบื้องต้นระบบจะนำรูปภาพหลักของสินค้ามาแสดงผลเป็นค่าเริ่มต้นให้กับคุณสมบัติสินค้าแต่ละตัวเลือก โดยผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดรูปภาพสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติของตัวเลือกนั้น ๆ ได้ตัวเลือกละ 1 ภาพ ด้วยการคลิกรูปสินค้าเริ่มต้น จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างสำหรับอัพโหลดภาพและ Crop ภาพสินค้าในตำแหน่งที่ต้องการ (เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จากนั้นกดบันทึก และกดตกลง เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง


 

2. รหัสสินค้า : ระบบจะนำรหัสสินค้าหลักที่อยู่ในแท็บ แก้ไขสินค้าเบื้องต้น มาเติมตัวเลขเรียงตามลำดับให้กับคุณสมบัติสินค้าแต่ละตัวเลือก ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสสินค้า โดยการลบและพิมพ์ในช่องรหัส จากนั้นระบบจะบันทึกการเปลีย่นแปลงให้อัตโนมัติ

3. ราคาปกติ, ราคาพิเศษ, ราคาสมาชิก : หากราคาของสินค้าแต่ละคุณสมบัติ แตกต่างจากข้อมูลหลักที่กำหนดในแท็บแก้ไขสินค้าเบื้องต้น สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขในแต่ละช่อง หรือปล่อยเป็นค่าว่างได้


4. สต๊อก : สามารถกำหนดจำนวนสินค้าที่จะขายได้ในแต่ละตัวเลือกได้ โดยกรอกตัวเลขจำนวนสต๊อกในแต่ละช่อง แต่หากใส่เลข 0 สินค้าจะแสดงสถานะเป็นสินค้าหมดบนหน้าเว็บไซต์จริง และหากเว้นว่างจะเท่ากับตัวเลือกสินค้านั้น ๆ ไม่ได้ใช้งานระบบสต๊อกค่ะ

หมายเหตุ : ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเปิดใช้งานระบบสต๊อกหลักในแท็บแก้ไขสินค้าเบื้องต้น พร้อมกรอกตัวเลขจำนวนสินค้าในช่องสต๊อก (ที่ไม่ใช่เลข 0) ด้วย แต่ทั้งนี้เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่มีตัวเลือกย่อย ระบบจะตัดสต๊อกจากตัวเลือกย่อยของสินค้านั้น ๆ โดยตรง 


    

กรณีใส่จำนวนสต๊อกให้กับตัวเลือกย่อยของสินค้าแล้ว ในคอลัมน์ “สต๊อก” ที่หน้าหมวดหมู่สินค้า จะแสดงจำนวนผลรวมของสต๊อกที่ใส่ไว้ในตัวเลือกย่อยของสินค้าเท่านั้น (ไม่นับรวมจำนวนสต๊อกหลักในแท็บแก้ไขสินค้าเบื้องต้น)


 

5. สถานะ : สามารถกำหนดสถานะให้กับตัวเลือกของสินค้าได้ 3 สถานะ คือ แสดงสินค้าปกติ, ซ่อนสินค้า, และสินค้าหมด

 

6. จัดการ : จะปรากฎปุ่มให้ลบตัวเลือกสินค้าที่ไม่ต้องการใช้งานได้  รือหากต้องการลบตัวเลือกย่อยของสินค้าครั้งละหลายรายการ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าตัวเลือก จากนั้นคลิกคำสั่ง “ลบ” ที่ด้านล่างของหน้า หรือคลิก “ลบทั้งหมด” หากต้องการยกเลิกการใช้ตัวเลือกย่อยของสินค้าทั้งหมด 

 

Tips : กรณีที่มีตัวเลือกย่อยของสินค้าจำนวนมาก แต่หากตัวเลือกย่อยแต่ละตัวมีข้อมูลในคอลัมน์ ราคาสินค้า, ราคาพิเศษ, ราคาสมาชิก และจำนวนสต๊อกสินค้าเป็นจำนวนเท่ากัน สามารถพิมพ์ตัวเลขจำนวนในช่องใดช่องหนึ่งของคอลัมน์นั้น ๆ แล้วคลิกคำสั่ง "เปลี่ยนแปลงทั้งหมด" ที่ด้านข้างช่องข้อมูล ระบบจะอัพเดทตัวเลขจำนวนในคอลัมน์ดังกล่าวทั้งหมดในครั้งเดียว


 


 

เรียงสินค้า : สามารถจัดเรียงสินค้าภายใต้หมวดหมู่ที่ต้องการ ได้โดยคลิกเลือกหมวดหมู่และคลิก "เรียงสินค้า" ดังรูป 

 

สามารถเลือกเรียงสินค้าตามชื่อสินค้า, ราคาสินค้า, จากเก่าไปใหม่หรือใหม่ไปเก่าได้ หรือเลือกแบบ "กำหนดเอง" เพื่อจัดเรียงสินค้าได้ตามที่ต้องการ

หากเลือกแบบกำหนดเอง สามารถคลิกลากสลับตำแหน่งได้ตามต้องการ จากนั้นคลิก "เผยแพร่" เพื่อใช้การจัดเรียงนี้เป็นค่าเริ่มต้นในการแสดงผลสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ ดังรูป

นอกจากการลากสลับตำแหน่งได้ตามต้องการแล้ว สามารถคลิกสัญลักษณ์     ของสินค้าที่ต้องการย้ายตำแหน่ง โดยสามารถเลือกย้ายตำแหน่งได้ ดังนี้

 • ย้ายไปเป็นลำดับแรก
 • ย้ายไปเป็นลำดับที่กำหนดเอง (สามารถเลือกได้ว่าต้องการย้ายไปต่อท้ายสินค้าลำดับที่เท่าใด)
 • ย้ายไปเป็นลำดับสุดท้าย 

ลบสินค้า : สามารถลบสินค้าที่ไม่ใช้งานแล้วได้โดยคลิกเข้าไปในหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการลบ คลิกสัญลักษณ์  ทางด้านขวาของสินค้าและคลิกยืนยัน ดังรูป 

 


 

 

3. ระบบค้นหาสินค้า

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและจัดการสินค้าที่ต้องการได้อย่างง่ายด้วย ระบบค้นหาสินค้า โดยสามารถค้นหาสินค้าได้โดยกรอก คีย์เวิร์ดตั้งแต่ 3 ตัวอักษรขึ้นไป ในช่องค้นหาที่แสดงผลอยู่ส่วนบนสุดของหน้าจัดการสินค้า ระบบจะค้นหาสินค้าด้วยคีย์เวิร์ดที่เหมือนกัน จาก ชื่อสินค้า, รหัสสินค้าและรายละเอียดสินค้า พร้อมแสดงผลการค้นหาเป็นรายการสินค้าจากทุกหมวดหมู่ ดังรูป

 

สามารถค้นหาสินค้าได้ละเอียดมากขึ้น โดยคลิกสัญลักษณ์หัวลูกศรดังรูป สามารถเลือกค้นหาสินค้าจากราคา, สต๊อก, สถานะ และป้ายกำกับได้ ซึ่งหากเลือกค้นหาสินค้าจากราคาหรือสต๊อกจะมี Drop down list ให้เลือกช่วงการค้นหา (ระหว่าง, เท่ากับ, น้อยกว่าหรือเท่ากับ และมากกว่าหรือเท่ากับ) พร้อมช่องให้ระบุตัวเลขราคาหรือจำนวนสต๊อกที่ต้องการได้ โดยเมื่อคลิกค้นหาแล้วระบบจะแสดงรายการสินค้าและเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา สามารถคลิกกากบาทเพื่อลบเงื่อนไขที่ไม่ต้องการออกได้ ดังรูป 

หมายเหตุ : การค้นหาสินค้าจากราคาระบบจะค้นหาจาก ราคาปกติ ของสินค้าเท่านั้น