เมื่อลูกค้าคลิกสั่งซื้อสินค้าจากระบบ R-Shop บนหน้าเว็บไซต์จนจบขั้นตอน ระบบจะส่งอีเมลรายการสั่งซื้อไปยังร้านค้าตามที่ตั้งค่าไว้และส่งอีเมลแจ้งผู้สั่งซื้อ นอกจากนี้ร้านค้าสามารถดูรายละเอียดรายการสั่งซื้อและส่งออกข้อมูลรายการสั่งซื้อได้ที่เมนู "รายการ"  ซึ่งระบบจะเก็บบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อทั้งหมดและแสดงรายละเอียด วันที่สร้าง, วันที่สั่งซื้อ, หมายเลขการสั่งซื้อ, อีเมลและเบอร์โทรศัพท์, ประเภทการสั่งซื้อ, ยอดรวม และสถานะการสั่งซื้อ ดังรูป

  

1. สามารถค้นหารายการสั่งซื้อได้โดยกรอกข้อมูลรายการสั่งซื้อในช่องค้นหา ระบบจะค้นหารายการสั่งซื้อจาก หมายเลขการสั่งซื้อ, ชื่อ-นามสกุล, อีเมลและเบอร์โทรศัพท์  และสามารถคลิกสัญลักษณ์  เพื่อค้นหาเพิ่มเติมตาม วันที่สร้าง, วันที่สั่งซื้อ, ประเภท และสถานะ ดังตัวอย่าง

กรณีเลือกค้นหาเพิ่มเติมตามประเภทสามารถเลือกประเภทของรายการสั่งซื้อได้ดังนี้

  • ปกติ : รายการสั่งซื้อที่เกิดจากการสั่งซื้อบนเว็บไซต์เว็บไซต์
  • ติดต่อกลับ : รายการสั่งซื้อที่เกิดจากการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ โดยเลือกประเภทรูปแบบการสั่งซื้อเป็นแบบฟอร์มติดต่อกลับ
  • In-Chat ออเดอร์ : รายการสั่งซื้อที่เกิดจากร้านค้าคลิก "สร้าง In-Chat ออเดอร์" และส่งลิงก์ให้ลูกค้า
 

กรณีเลือกค้นหาเพิ่มเติมตามสถานะ สามารถเลือกสถานะได้ดังนี้

  • ใหม่ : รายการสั่งซื้อที่ร้านค้าสร้าง In-Chat ออเดอร์ใหม่ โดยลูกค้ายังไม่ได้ดำเนินการยืนยันรายการสั่งซื้อ
  • รอชำระ : รายการสั่งซื้อที่ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อแล้วทั้งการสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์และสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ร้านค้าส่งให้
  • ชำระแล้ว, ระหว่างจัดส่ง, ถึงมือผู้รับ : รายการสั่งซื้อที่ร้านค้ามีการเปลี่ยนสถานะที่ระบบจัดการรายการสั่งซื้อ
 

2. สามารถคลิกคอลัมน์ “วันที่สร้าง” เพื่อเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลรายการสั่งซื้อ จากเก่าสุด-ใหม่สุด หรือ จากใหม่สุดไปเก่าสุดได้

3. สามารถคลิกรายการสั่งซื้อที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดได้ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการสั่งซื้อ, วันที่สร้าง, วันที่สั่งซื้อ, ที่อยู่การจัดส่ง, ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ, รายละเอียดสินค้าและราคา รวมถึงค่าจัดส่งและช่องทางการชำระเงิน ดังรูป 

4. สามารถสร้างรายการสั่งซื้อจากระบบ R-Shop โดยเมื่อร้านค้าสร้างรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างลิงก์รายการสั่งซื้อและร้านค้าสามารถคัดลอกลิงก์เพื่อส่งให้ลูกค้าคลิกเพื่อดำเนินการยืนยันรายการสั่งซื้อได้ รายละเอียดเพิ่มเติม

5. สามารถส่งออกรายการสั่งซื้อในรูปแบบไฟล์ CSV (ไฟล์ประเภทเดียวกับ MS Excel) เพื่อนำไปใช้ทำรายงานสรุปยอดขายหรือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ ต่อได้ โดยคลิก "ส่งออก" จากนั้นคลิกยืนยันการส่งออกข้อมูล ดังรูป 

 

หมายเหตุ

1. สามารถส่งออกไฟล์รายการสั่งซื้อทั้งหมดหรือเลือกส่งออกตามคำค้นหา, ตามช่วงเวลา, ประเภทและสถานะที่เลือกได้

2. ระบบจะอนุญาตให้ส่งออกข้อมูลครั้งละไม่เกิน 1,000 รายการ