FAQ R-CRM


คำถามทั่วไป

1. Lead กับ Account แตกต่างกันอย่างไร ? 

ตอบ Lead คือ รายการที่เซลจะต้องติดตามซึ่งในรายการนั้นๆ ก็จะมีข้อมูลผู้ติดต่อและทะเบียนลูกค้าที่รายการ Lead
      Account ทะเบียนลูกค้า คือ ประวัติการซื้อสินค้าและข้อมูลการติดต่อของลูกค้าซึ่ง ข้อมูล Account ทะเบียนลูกค้าจะถูกเก็บไว้เป็นข้อมูลของบัญชีหรือธุรกิจนั้นๆ ค่ะ 


 

Lead

1. หากมีการปิดการขายไปแล้ว ต้องการติดตามลูกค้าเดิมอีกครั้ง ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ สร้าง Lead ใหม่จากทะเบียนลูกค้าเดิมที่มีอยู่ เพื่อทำการติดตามปิดการขายลูกค้าเดิมอีกครั้งได้ โดยการเพิ่ม Lead ระบบไม่ได้มีการจำกัดค่ะ 

2. หากมีการบันทึกข้อมูลการติดตาม Leads ผิด สามารถลบหรือแก้ไขบันทึกนั้นได้ไหม ? 

ตอบ เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับข้อมูลที่บันทึกลงในระบบ R-CRM ในการติดตาม การดูข้อมูลย้อนหลัง และเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย จึงไม่มีฟังก์ชันการลบข้อมูล แต่สามารถเพิ่มบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องลงไปใหม่ได้ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจ หรือหัวหน้าทีมเห็นประวัติการบันทึกทั้งหมดได้

3. Lead ที่เลิกติดตามแล้ว จะไปอยู่ที่ไหน สามารถนำมากลับมาติดตามได้หรือไม่

ตอบ Lead ที่เลิกติดตาม จะมีฟังก์ชั่น เลิกติดตามพร้อมทั้งระบุเหตุผลที่เลิกติดตาม Lead นั้นๆ หากต้องการนำ Lead ที่เลิกติดตามกลับมาติดตามใหม่ สามารถไปที่ในกล่องเลิกติดตาม แล้วนำ Lead นั้นๆ กลับมาหน้า inbox ได้

4. หากผู้ใช้งาน กดเลื่อน Step Pipeline ผิดต้องทำอย่างไร ?

ตอบ ผู้ใช้งานสามารถกดย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าได้ โดย Admin ต้องเปิดการตั้งค่า เพื่อให้ User ย้อนกลับไป Step Pipeline ที่ต้องการได้ค่ะ 

5. จะสามารถทราบได้อย่างไรว่าเซลล์ออกไปพบลูกค้าหรือไปลงพื้นที่จริงไหม ? 

ตอบ ในระบบ R-CRM มีฟังก์ชั่นการเช็คอิน ที่กำหนดรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรจากจุดที่ User นั้นอยู่จริง จึงไม่สามารถไปเช็คอินตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากรัศมีกำหนดได้

6. หน้าจัดการ Lead ไม่พบข้อมูล Lead ที่สร้างไว้ เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง ?

ตอบ อาจเกิดจากมีการสร้างหลาย Pipeline แล้วเลือกใช้งานผิด หรือตอนสร้าง Lead มีการเลือก Pipeline ผิด ก็สามารถย้าย Lead ไปยัง Pipeline ที่ถูกต้องได้ 

 


 

ทะเบียนลูกค้า (Accounts)

1. หากการติดต่อลูกค้า 1 ธุรกิจ มีผู้ติดต่อมากกว่า 1 คน สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อได้หรือไม่ และเพิ่มได้สูงสุดกี่คน ? 

ตอบ สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อได้ที่ทะเบียนลูกค้า ซึ่งระบบจะนับจำนวนตามโควต้าที่ใช้งานได้ในแต่ละ Package

 2. หากต้องการแบ่งกลุ่มหรือประเภทลูกค้าต้องทำอย่างไร ? 

ตอบ  สามารถใช้งานได้ 2 แบบ คือ ติดป้ายกำกับที่ lead หรือ สร้าง Segment 

 


 

ค้นหา (Search) 

1. เครื่องมือค้นหาในระบบ R-CRM สามารถเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานคนอื่นๆ ได้หรือไม่ ?

ตอบ แต่ละธุรกิจสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนของการค้นหาได้ค่ะ หากไม่ต้องการให้ผู้งานเห็นรายละเอียด Leads ของคนอื่นๆ Admin สามารถเลือกเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นจำกัดการมองเห็น Lead และทะเบียนลูกค้าได้

 


 

Lead Pipeline

1. Pipeline สามารถสร้างได้สูงสุดกี่ Pipeline และสร้างได้สูงสุดกี่ Step ?

ตอบ Pipeline สามารถ สร้างได้สูงสุด 10 Pipeline (ไม่รวม standard ที่ระบบมีให้) แต่ละ Pipeline สร้างได้สูงสุด 10 Step

 


 

Potential / ใบเสนอราคา & ใบแจ้งหนี้ 

1. หากไม่ได้ใช้งานใบเสนอราคาในระบบ R-CRM แต่อยากให้มีรายงานยอดขาย ทำได้หรือไม่ ? 

ตอบ แนะนำใช้งานเครื่องมือ Potential โดยกรอกมูลค่าของสินค้า/บริการที่นำเสนอ หรือกรอกมูลค่าที่ปิดการขายได้ เพื่อให้ระบบบันทึกยอดขาย และแสดงข้อมูลในรายงาน R-Insights โดยสามารถเลือกใส่มูลค่าได้ 2 รูปแบบ คือ ไม่ระบุสินค้า และ ระบุสินค้า 

2. ต้องการเพิ่มข้อมูลการติดต่อ และลายเซ็นในใบเสนอราคา ทำอย่างไร ? 

ตอบ ไปที่โปรไฟล์ในหน้าหลัก RMP จากนั้นเลือกแก้ไขข้อมูลติดต่อ สามารถเพิ่มเบอร์โทร คำลงท้ายอีเมล และรูปลายเซ็นได้ ซึ่งจะแสดงในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากระบบ R-CRM

 


 

ป้ายกำกับ (Labels)

1. ป้ายกำกับของระบบ กับ ป้ายกำกับของฉัน แตกต่างกันอย่างไง ?

ตอบ ป้ายกำกับของระบบจะเป็นป้ายกำกับที่ Admin สร้างให้เพื่อให้ User ได้ใช้งาน ( User ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้) เป็นการสร้างขึ้นเพื่อแบ่งประเภทลูกค้าหรือสินค้าของธุรกิจ เป็นต้น ส่วนป้ายกำกับของฉันจะเป็นป้ายกำกับที่ User สามารถสร้างขึ้นมาได้เอง โดยจะเป็นการติดไว้ที่ Lead เพื่อให้ User ทำงานได้ง่ายขึ้น

 


 

สินค้า (Products)

1. ส่วนของสินค้าในใบเสนอราคา ถ้าราคาสินค้าที่จำหน่ายให้ลูกค้าไม่เท่ากันสามารถใส่ราคาภายหลังได้หรือไม่ ? 

ตอบ สามารถใส่ราคาสินค้าภายหลังได้ โดย Admin จะต้องตั้งค่าอนุญาตให้แก้ไขราคาได้ เมื่อเซลส์สร้างสินค้าในใบเสนอราคาจะสามารถใส่ราคาตามที่ตกลงกับลูกค้าได้ 

 


 

นำเข้า Lead (Lead Import) & ส่งออก Lead (Lead Export)

1. ส่งออก Lead แล้ว รายการ Lead แสดงข้อมูล Leads ไม่ครบเกิดจากอะไร ? 

ตอบ การส่งออกรายการ Lead มีเงื่อนไขให้สามารถดึงข้อมูลได้ หากข้อมูลแสดงไม่ครบต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่ตั้งค่าก่อนส่งออกข้อมูลค่ะ

2. อยากได้ฐานข้อมูลลูกค้า ชื่อ เบอร์โทร อีเมล โดยการ Export ออกมาเป็น File Excel ทำได้หรือไม่ ? 

ตอบ ทำได้โดยการส่งออก Lead หรือทะเบียนลูกค้า ก็จะได้ฐานข้อมูลลูกค้าออกมาในรูปแบบ Excel 

 


 

โอนย้าย Lead (Lead Transfer)

1. ผู้ใช้งานลาออก แอดมินลบแอคเคาท์ออกจากระบบแล้ว แต่ไม่ได้โอนย้าย Lead ออกจากผู้ใช้งาน สามารถกู้ข้อมูลคืนได้หรือไม่ ?

ตอบ รายการ Lead จะยังคงค้างอยู่ที่ User ที่ถูกลบ แต่ Admin สามารถโอนย้ายรายการลีดไปให้กับ User อื่นได้โดยใช้
เครื่องมือ โอนย้าย Lead  ที่เมนู ตั้งค่าค่ะ 

 


 

สร้างแบบฟอร์มกำหนดเอง (Custom-Form)

2. ตอนสร้าง Lead หากมีข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าเพิ่มเติม ที่ต้องการเพิ่มในระบบ R-CRM นอกเหนือจากที่ระบบมีให้ทำได้หรือไม่

ตอบ สามารถทำได้ โดยการสร้างแบบฟอร์มกำหนดเอง ซึ่งจะแสดงผลที่หน้าการสร้าง Lead และการสร้างทะเบียนลูกค้า