แดชบอร์ด และคำแนะนำจาก R-Ads

1. แดชบอร์ด (Dashboard)

เมนู "แดชบอร์ด" (Dashboard) แสดงข้อมูลยอดเงิน, ค่าใช้จ่าย และข้อมูลสถิติอื่น ๆ ดังนี้

1. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ : สามารถคลิกติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาออนไลน์ของ Readyplanet เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

2. ภาพรวมบัญชีโฆษณา : แสดงยอดเงินคงเหลือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายวันและระยะเวลาที่สามารถโฆษณาได้

3. ช่วงเวลา : สามารถดูข้อมูลโดยคลิกเลือกช่วงเวลาเป็น วันนี้, เมื่อวาน, 7 วันที่แล้ว, สัปดาห์ที่แล้ว, 30 วันที่แล้ว และเดือนที่แล้ว

4. จำนวนคลิก (Clicks) : จำนวนคลิกที่เกิดขึ้นบนโฆษณา

5. การแสดงผล (Impression) : จำนวนครั้งที่โฆษณาขึ้นแสดง (บ่งบอกปริมาณการค้นหาในท้องตลาด)

6. CTR (Click-through rate) : อัตราการคลิก (บ่งบอกความสนใจในโฆษณา)

7. ค่าเฉลี่ย CPC (Average cost-per-click) : ราคาต่อคลิก (จ่ายจริง)

8. ค่าใช้จ่าย (Cost) : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก

9. Conversions : Conversion ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลือก

10. ข้อมูลคีย์เวิร์ด : แสดงข้อมูลคีย์เวิร์ดที่มี Clicks สูงสุด 5 รายการและสามารถคลิกดูข้อมูลคีย์เวิร์ดทั้งหมดได้

  


  

 

2. คำแนะนำจาก R-Ads (R-Ads Suggestions)

เมนู "คำแนะนำจาก R-Ads" (R-Ads Suggestions) แสดงข้อมูลคำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับโฆษณา ดังนี้

1. ต่อผู้เชี่ยวชาญ : สามารถคลิกเพิ่มติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาออนไลน์ของ Readyplanet เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

2. ภาพรวมบัญชีโฆษณา : แสดงยอดเงินคงเหลือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายวันและระยะเวลาที่สามารถโฆษณาได้

3. โอกาสทางธุรกิจ : แนะนำแคมเปญที่ควรเพิ่มงบโฆษณาเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

 4. คีย์เวิร์ดที่ต้องปรับปรุง : แนะนำคีย์เวิร์ดที่ต้องปรับปรุง สามารถคลิกติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้