แคมเปญการค้นหา (Search Campaigns)

เมนู "แคมเปญการค้นหา" (Search Campaigns) แสดงข้อมูลสถิติโฆษณาแยกตามแคมเปญ โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลได้เป็น วันนี้, เมื่อวาน, 7 วันที่แล้ว, สัปดาห์ที่แล้ว, 30 วันที่แล้ว และเดือนที่แล้ว 

 

เมื่อเลือกช่วงเวลาแล้ว สามารถดูข้อมูลสถิติต่าง ๆ แยกตามแคมเปญ ได้ดังนี้

  • ค่าใช้จ่าย (Cost) : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก
  • จำนวนคลิก (Clicks) : จำนวนคลิกที่เกิดขึ้นบนโฆษณา
  • การแสดงผล (Impression) : จำนวนครั้งที่โฆษณาขึ้นแสดง (บ่งบอกปริมาณการค้นหาในท้องตลาด)
  • CTR (Click-through rate) : อัตราการคลิก (บ่งบอกความสนใจในโฆษณา)
  • Conversions : Conversion ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลือก
  • ค่าเฉลี่ย CPC (Average cost-per-click) : ราคาต่อคลิก (จ่ายจริง)

 

นอกจากนี้สามารถดูข้อมูลสถิติแยกตามคีย์เวิร์ดได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูล คีย์เวิร์ด 20 อันดับแรก ดังรูป