ระบบบันทึกข้อความตอบกลับ (Rapid Reply)

ตัวช่วยสำคัญในการตอบแชท โดยแอดมินสามารถสร้างข้อความตอบกลับไว้ในระบบ R-Chat เมื่อแชทกับลูกค้าสามารถคลิกเลือกข้อความตอบกลับที่บันทึกไว้ เพื่อตอบลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความใหม่ ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตอบแชทมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างข้อความตอบกลับได้โดยคลิกเข้าไปยัง R-Chat 

จากนั้นคลิกเมนูตั้งค่าและคลิกเมนู "Rapid-Reply" ดังรูป

 

การสร้างข้อความตอบกลับ

ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างข้อความตอบกลับ โดยคลิกที่ปุ่ม สร้าง กรอก ข้อความย่อ , ข้อความตอบกลับ และ กดบันทึก 

สำหรับการสร้างข้อความตอบกลับ rapid-reply นั้นจำเป็นต้องมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลโดยสามารถเพิ่ม, แก้ไขและลบข้อความตอบกลับทั้งหมดได้ หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นที่มีสิทธิ์เป็นผู้ใช้ของ R-Chat สามารถสร้างข้อความตอบกลับเพิ่มเติมที่ห้องแชทได้สามารถเลือก "อนุญาตให้เจ้าหน้าที่จัดการข้อความตอบกลับ" 

หากผู้ดูแลอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นที่มีสิทธิ์เป็นผู้ใช้ของ R-Chat สร้างข้อความตอบกลับได้ เมื่อผู้ใช้งานอยู่หน้าห้องแชทจะสามารถเลือก ข้อความตอบกลับที่ผู้ดูแลมีการบันทึกไว้ได้ และสามารถสร้างข้อความตอบกลับเพิ่มได้ ดังรูป

 


แก้ไข/ลบ ข้อความตอบกลับ

ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขหรือลบข้อความตอบกลับได้โดยไปที่ ตั้งค่า และ เลือกเมนู Rapid-Reply หลังจากนั้น คลิก  การเลือกเมนู แก้ไข หรือ ลบ ข้อความตอบกลับ

การใช้ Rapid-Reply ในห้องแชท

เจ้าหน้าที่ตอบห้องแชทสามารถเลือกข้อความตอบกลับที่บันทึกไว้ได้โดยไปที่ห้องแชทนั้นๆ และคลิกที่สัญลักษณ์  เพื่อเลือกข้อความตอบกลับได้

 

หรือหากพิมพ์ข้อความที่ตรงกับข้อความย่อที่มีการสร้างข้อความตอบกลับไว้ระบบ ก็จะแสดงข้อความตอบกลับมาให้เลือกได้