สร้างบัญชี Google Ads สำหรับเชื่อมต่อ R-Dynamic

ในการสร้างบัญชี Google Ads จำเป็นต้องมีทีอยู่อีเมลและเว็บไซต์สําหรับธุรกิจของคุณ สามารถกำเนินการสร้างบัญชี Google Ads ได้ดังนี้

1. สร้างบัญชี Google Ads

    1.1. ลงชือสมัครใช้ Google Ads  หลังจากนั้น ป้อน Gmail และ รหัสผ่าน (หากคุณไม่มี Gmail ให้คลิก สร้างบัญชี) 

 

    1.2. คลิก เปลียนเปนโหมดผู้เชียวชาญ 

 

2. การสร้างแคมเปญ

การสร้างแคมเปญโฆษณานั้นจะต้องมีเรื่อง ค่าใช้จ่ายและเป้าหมายผู้เข้าชมที่ต้องการเข้าถึงโฆษณาด้วย
สร้างเคมเปญเรียบร้อยแล้วรอการอนุมัติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาน 1 วัน และจะเกิดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมีคนคลิกโฆษณาเท่านั้น

     2.1. เลือกเป้าหมายอย่างน้อย 1 รายการให้กับแคมเปญ หรือถ้าไม่มีเป้าหมายที่เหมาะสม ให้เลือกสร้างแคมเปญโดยไม่มีคําแนะนําของเป้าหมาย

     2.2 เลือกประเภทแคมเปญ การค้นหา

 

     2.3. เลือกผลลัพธ์ทีต้องการได้จากแคมเปญนีเลือก การเข้าชมเว็บไซต์ (ระบุ URL เว็บไซต์) และ การโทรศัพท์ (ระบุประเทศ, หมายเลขโทรศัพท์) และ คลิก ดำเนินการต่อ

 

     2.4. เลือกประเภทแคมเปญ การค้นหา ,ป้อนชื่อแคมเปญ และ เลือกเครือข่ายการค้นหา

 

     2.5. กําหนดสถานทีตั้ง (สามารถกําหนดประเทศไทย จังหวัด เมือง รหัสไปรษณีย์ หรือภายในระยะทางรอบๆธุรกิจของคุณได้) และ กําหนดภาษา (กําหนดภาษาที่ลูกค้าพูด แนะนําเลือกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)

     2.6. ตั้งค่าการเสนอราคา เลือก จํานวนคลิก และ ระบบุขีดจํากัดการเสนอราคา หรือ ไม่ระบุ หากต้องการให้ Google Ads ดําเนินการให้ 

 

     2.7. เพิ่มเติมส่วนขยาย หากไม่มี คลิก บันทึกและดําเนินการต่อ (เรียนรู้วิธีปรับปรุงโฆษณาโดยใช้ส่วนขยายคลิก)

3. การกําหนดคีย์เวิร์ด และข้อความโฆษณา 

     3.1. ตั้งชื่อกลุ่มโฆษณา ป้อน หรือ วางคีย์เวิร์ด บรรทัดละ 1 คํา เรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึกและดำเนินการต่อ

     3.2.เขียนข้อความโฆษณาโดย ปอน URL สุดท้าย, ข้อความบรรทัดแรก, ข้อความรายละเอียด และข้อความในช่อง “เส้นทาง” ซึงไม่บังคับ ในขณะทีพิมพ์โฆษณาในแบบสําหรับอุปกรณ์เคลือนทีและเดสก์ท็อปจะปรากฏทันทีใน "ตัวอย่างโฆษณา"

 

     3.3. คลิก บันทึกและดําเนินการต่อ

4. การตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน

    4.1.  คลิกเมนูแบบเลือนลง เลือก ประเทศไทย

    4.2. เลือกวิธีการชำระเงิน

    4.3. เลือกวิธีการชําระเงินด้วยตนเอง และกําหนดยอดที่ต้องการชําระ และ คลิก ส่ง