การตั้งค่า Default Browser ในมือถือเป็น Chrome


สำหรับท่านที่ใช้งาน R-CRM ผ่าน Readyplanet App และพบปัญหาระบบไม่แสดงรายการ Lead ใน Inbox ของตนเอง หรือสร้าง Lead ใหม่ แต่ Lead ไม่แสดง (แต่ใช้งานบน PC มีข้อมูลปกติ) กรณีนี้สามารถพบได้กับสมาร์ตโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดยไม่ได้ใช้ Default Browser เป็น Google Chrome ซึ่ง browser อื่น ๆ นั้น อาจจะไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ดี ทำให้แสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนั้น หากพบปัญหาดังกล่าว แนะนำให้ตั้งค่า Default Browser ของเป็น Google Chrome โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ไปที่ Settings (การตั้งค่า ) เลือก Apps (แอพ)

2. ไปที่ Choose default app (เลือกแอพพื้นฐาน) 

3. เลือก Browser app

4. เลือก Chrome