การตั้งค่าแชร์ Location สำหรับ iOS

สำหรับท่านที่ใช้งาน R-CRM ผ่าน Readyplanet App แต่พบปัญหาไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันเช็คอินได้ โดยในกรณีนี้จะพบปัญหากับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และปิดการแชร์ Location ไว้ ซึ่งสามารถตั้งค่าการแชร์ Location เพิ่มเติมได้ดังนี้ 

1. ไปที่ Setting (ตั้งค่า) เลือก Privacy (ความเป็นส่วนตัว)

2. เลือก Location Service (บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง)

3. เลือก Safari Websites 

4. อนุญาตการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งโดยเลือก While Using the App (ในระหว่างใช้แอพ)