รายงาน Activities

เป็นรายงานบันทึกกิจกรรมทางการขายของเซลส์ในการติดต่อกับลูกค้า เช่น การบันทึกข้อมูล การเช็คอิน การส่งใบเสนอราคา เป็นต้น เพื่อให้สามารถดูรายละเอียดหรือนำไปทำรายงานประจำวัน หรือประจำสัปดาห์ได้


ผู้ดูแล (Admin) : สามารถเลือกข้อมูลเพิ่มเติมที่ Smart Filter ได้ดังนี้

 • สามารถเลือก ช่วงเวลา ที่ต้องการดูข้อมูลได้ อาทิเช่น วันนี้, เมื่อวาน, 2 วันที่ผ่านมา, สัปดาห์นี้, สัปดาห์ที่ผ่านมา, 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา, เดือนนี้, เดือนที่แล้ว, 2 เดือนที่ผ่านมา และกำหนดเอง เป็นต้น
 • สามารถเลือก Pipeline  เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้
 • สามารถเลือก ทีม เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของแต่ละทีมได้
 • สามารถเลือกชื่อของผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานรายที่ต้องการได้
 • สามารถเลือก กิจกรรม เพื่อให้ระบบแสดงกิจกรรมทางการขายตามที่ต้องการได้

 

 

การเลือกช่วงเวลาแบบกำหนดเอง สามารถระบุวันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุดได้ โดยเลือกได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 31 วัน

Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน

เป็นการเก็บสถิติรายการ Lead ที่มีการติดต่อและลงบันทึกในหน้าข้อมูลของ Lead
กราฟแท่ง แสดงจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน เมื่อนำเมาส์ไปแตะที่กราฟแท่งจะแสดงจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการ
กราฟเส้น แสดงค่าเฉลี่ย 7 วันของ Lead ที่ถูกดำเนินการ เมื่อนำเมาส์ไปแตะที่กราฟเส้นจะแสดงค่าเฉลี่ย 7 วันของ Lead ที่ถูกดำเนินการ

เปรียบเทียบ Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน

สามารถเลือกผู้ใช้งานแต่ละรายเพื่อเปรียบเทียบจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน โดยแสดงผลเป็นกราฟแท่งแบบซ้อน (Stacked Column Chart) เริ่มต้นระบบจะแสดงข้อมูล 5 ผู้ใช้งานที่มีการดำเนินการสูงสุด โดยสามารถเลือกแสดงผู้ใช้งานอื่นได้สูงสุด 10 ผู้ใช้งาน

Activities In-Depth

เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับการขายที่เซลส์มีการติดตาม Lead ในแต่ละวัน โดยแบ่งตามเซลส์แต่ละคน มีข้อมูลที่แสดงผล ดังนี้

 • ชื่อผู้ใช้งาน : แสดงชื่อผู้ใช้งานที่มีการบันทึกกิจกรรม
 • วันที่ : วันที่ดำเนินการบันทึกกิจกรรม
 • จำนวน Lead : จำนวน Lead ที่มีการบันทึกกิจกรรมในแต่ละวัน
 • ชื่อ Lead : แสดงชื่อ Lead ที่มีการติดตามบันทึกกิจกรรม
 • ผู้ติดต่อ/ตำแหน่ง : แสดงชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้ติดต่อ
 • กิจกรรม : ประเภทของกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆ ที่มีการดำเนินการ
 
 
 
ประเภทของกิจกรรม มีดังนี้

1. บันทึก : บันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม Lead เช่น รายละเอียดการต่อรอง, บันทึกขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึงไฟล์แนบที่บันทึกไว้
2. การติดตาม : ข้อมูลการแจ้งเตือนเพื่อติดตามลูกค้า หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Lead
3. ปิดการขาย : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปยังขั้นตอนสุดท้าย โดยระบบบันทึกมูลค่าปิดการขาย
4. เลื่อนสถานะ Lead : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปยังขั้นตอนต่อไป เพื่อให้ทราบสถานะของ Lead ในปัจจุบัน
5. เลื่อนสถานะ Lead ย้อนกลับ : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า เช่น มีการเลื่อนขั้นตอนผิด สามารถย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าได้
6. ย้าย Lead ข้าม Folders : การย้าย Lead ไปยังกล่องเลิกติดตาม หรือกล่องข้อมูลไม่ถูกต้อง
7. ย้าย Lead ข้าม Pipelines : การย้าย Lead ไปติดตามที่ Pipeline อื่น กรณีที่มีการใช้งานมากกว่า 1 Pipeline
8. ส่งต่อ Lead : การส่งต่อ Lead ไปให้ผู้ใช้งานอื่นติดตาม หรือดูแลต่อ
9. อีเมล : การส่งอีเมลจากระบบ R-CRM
10. ใบเสนอราคา : 
การสร้าง แก้ไข ขออนุมัติ เลือกใช้งาน และยกเลิกการใช้งานใบเสนอราคา
11. ใบแจ้งหนี้ : การสร้าง และแก้ไขใบแจ้งหนี้
12. เช็คอิน : การบันทึกตำแหน่งที่ตั้งที่มีการปักหมุดสถานที่

เครื่องมือ Smart Filter สามารถเลือกข้อมูลได้มากกว่า 1 ตัวเลือก (Multi Select) ช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกดูข้อมูลเปรียบเทียบได้หลายมุมมอง และตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

ตัวอย่างรายงาน Activities In-Depth