รายงานการใช้งาน (Activities)

เป็นสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การเลื่อนสถานะของรายการหลีด Lead Conversion ที่เกิดขึ้น เป็นต้น 

ผู้ดูแล (Admin) : สามารถเลือกข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

  • สามารถเลือก ช่วงเวลา ที่ต้องการดูข้อมูลได้ อาทิเช่น วันนี้, เมื่อวาน, สัปดาห์นี้, เดือนนี้, 1ปี และไตรมาสนี้ เป็นต้น
  • สามารถเลือก Pipeline  เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้
  • สามารถเลือก ทีม เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของแต่ละทีมได้
  • สามารถเลือกชื่อของผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานรายที่ต้องการได้

 

Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน

เป็นการเก็บสถิติรายการ Lead ที่มีการติดต่อและลงบันทึกในหน้าข้อมูลของ Lead โดยมีตัวเลือกจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการ และค่าเฉลี่ย 7 วันของ Lead ที่ถูกดำเนินการ

มุมมอง จำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการ คือ การเก็บสถิติรายการ Lead ที่มีการติดต่อและลงบันทึกในหน้าข้อมูลของ Lead โดยหากนำ Cursor เมาส์ไปชี้บริเวณกราฟ จะแสดงข้อมูลวันที่และจำนวน Lead ของแต่ละจุด

มุมมอง ค่าเฉลี่ย 7 วันของ Lead ที่ถูกดำเนินการ คือ การเก็บสถิติค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันของรายการ Lead ที่มีการติดต่อและลงบันทึกในหน้าข้อมูลของ Lead โดยหากนำ Cursor เมาส์ไปชี้บริเวณกราฟ จะแสดงข้อมูลวันที่และค่าเฉลี่ยย้อนหลังของแต่ละจุด

เปรียบเทียบ Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน

สามารถเลือกผู้ใช้งานแต่ละรายเพื่อเปรียบเทียบจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน เริ่มต้นระบบจะแสดงข้อมูล 5 ผู้ใช้งานที่มีการดำเนินการสูงสุด โดยสามารถเลือกแสดงผู้ใช้งานอื่นได้สูงสุด 10 ผู้ใช้งาน

มุมมองจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการ

มุมมองค่าเฉลี่ย 7 วันของ Lead ที่ถูกดำเนินการ

 

หมายเหตุ กรณีที่เลือกช่วงเวลาเป็นวันนี้ เมื่อวานนี้ ระบบจะแสดงเฉพาะมุมมองจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการเท่านั้น

 

Lead Conversions 

Lead Conversions ในแต่ละวัน (Daily Lead Conversions) เป็นสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของ Lead สามารถดูรายละเอียดของ Lead Conversion ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามช่วงเวลาที่ต้องการ โดยเลือกดูภาพรวมของ Lead ที่ติดต่อในทุกขั้นตอน หรือเลือกดูเฉพาะสถิติตามขั้นตอนที่ต้องการได้

Lead Conversions แบ่งตามผู้ใช้งาน (Lead Conversions by Users) สามารถดูรายละเอียดของ Lead Conversion ที่เกิดขึ้นแต่ละผู้ใช้งานแยกเป็นทีละขั้นตอนได้

Lead Conversions จำแนกตามแหล่งที่มา (Lead Conversions by Source) สามารถดูสถิติของ Lead แยกตามแหล่งที่ Lead เกิดขึ้นได้

สำหรับข้อมูลสถิติที่อยู่ในรูปแบบตาราง จะสามารถ Export และจัดเก็บเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่  (Action Menu) ที่มุมบนขวาของตาราง จากนั้นคลิกคำสั่ง "ดาวน์โหลด Excel" และบันทึกไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยค่ะ