รายงานปิดการขายในมุมมอง Cohort

แสดง "ข้อมูลการปิดการขายของ Lead แต่ละรุ่น" ช่วยให้สามารถดูภาพรวมได้ว่า Lead ที่ถูกสร้างในช่วงเวลาที่เลือก สามารถปิดการขายได้แล้วจำนวนเท่าไหร่ รวมถึงแสดงมูลค่าของ Lead และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ปิดการขาย โดยแสดงข้อมูลแบ่งตามผู้ใช้, แบ่งตามสินค้า, แบ่งตามป้ายกำกับสำหรับสินค้า และแบ่งตามแหล่งมา

สามารถเลือกตัวกรองช่วงเวลา, Pipeline, ทีม และผู้ใช้เพื่อดูข้อมูลที่ต้องการได้

 

1. แบ่งตามผู้ใช้ 

แสดงข้อมูลการปิดการขายของผู้ใช้แบบรายคน โดยแสดงข้อมูลดังนี้

  • มูลค่า Lead ทั้งหมด : มูลค่า Lead ทั้งหมดที่ถูกสร้างในช่วงเวลาที่เลือก กรณีมีการใส่มูลค่า Potential หรือสร้างใบเสนอราคาไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลค่าของ Lead และการปิดการขาย)
  • จำนวน Lead ทั้งหมด : จำนวน Lead ทั้งหมดที่ถูกสร้างในช่วงเวลาที่เลือก
  • มูลค่า Lead ที่ปิดการขาย : มูลค่า Lead ทั้งหมดที่ถูกสร้างในช่วงเวลาที่เลือก และปิดการขายได้ 
  • จำนวน Lead ที่ปิดการขาย : จำนวน Lead ทั้งหมดที่ถูกสร้างในช่วงเวลาที่เลือก และปิดการขายได้
 

สามารถคลิก "แสดงคอลัมน์เพิ่มเติม" โดยระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

  • มูลค่าเฉลี่ยต่อ Lead ทั้งหมด = มูลค่า Lead ทั้งหมด/จำนวน Lead ทั้งหมด
  • มูลค่าเฉลี่ยต่อ Lead ที่ปิดการขาย = มูลค่า Lead ที่ปิดการขาย/จำนวน Lead ที่ปิดการขาย
  • เวลาเฉลี่ยที่ใช้ปิดการขาย นับเวลาตั้งแต่วันที่ Lead ถูกสร้าง จนถึงวันที่ปิดการขาย และนำมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ย
 
 
 

2. แบ่งตามสินค้า

แสดงข้อมูลปิดการขายแบ่งตามสินค้า กรณีมีการเพิ่มสินค้าในระบบ R-CRM และใส่มูลค่า Potential หรือสร้างใบเสนอราคาไว้ โดยแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานแบ่งตามผู้ใช้

หมายเหตุ : กรณีสินค้าแสดงเป็น "ไม่ระบุ" เนื่องจากมีการใส่ มูลค่า Potential แบบไม่ระบุสินค้า

 

3. แบ่งตามป้ายกำกับสำหรับสินค้า

แสดงข้อมูลปิดการขายแบ่งตามป้ายกำกับสำหรับสินค้า กรณีมีการเพิ่ม ป้ายกำกับสำหรับสินค้า และติดป้ายกำกับที่รายการสินค้าไว้ โดยแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานแบ่งตามผู้ใช้

หมายเหตุ : กรณีป้ายกำกับสำหรับสินค้าแสดงเป็น "ไม่ระบุ" เนื่องจากใส่มูลค่า Potential แบบไม่ระบุสินค้า หรือสินค้าที่ปิดการขายไม่มีการติดป้ายกำกับ

 

4. แบ่งตามแหล่งที่มา

แสดงข้อมูลปิดการขายแบ่งตาม แหล่งที่มาของ Lead โดยแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานแบ่งตามผู้ใช้

กรณีต้องการส่งออกข้อมูล สามารถคลิกสัญลักษณ์    และคลิก "ดาวน์โหลด Excel" เพื่อส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้