ข้อมูลเชิงลึกของ Lead (Lead Insights)

หากมีการเชื่อม Google Ads กับระบบ R-CRM เมื่อมีรายการ Lead เข้ามาที่ระบบหากมาจากการคำโฆษณา 

สามารถเลือกกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

- สามารถเลือก ช่วงเวลา ที่ต้องการดูข้อมูลได้ อาทิเช่น เดือนนี้, สัปดาห์นี้, สัปดาห์ที่ผ่านมา, เดือนที่ผ่านมา, และดูย้อนหลังได้
- สามารถเลือก Pipeline เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้

สามารถดูสถิติต่างได้ดังนี้

แบ่งตาม Source/Medium

 

แบ่งตามแคมเปญ

 

แบ่งตามคีย์เวิร์ดในการค้นหา