เหตุผลเลิกติดตาม (Lost Reasons)

สถิติการให้เหตุผลในการเลิกติดตามลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจต่อไป


สามารถเลือกกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

- สามารถเลือก ช่วงเวลา ที่ต้องการดูข้อมูลได้ อาทิเช่น วันนี้,เมื่อวาน,สัปดาห์นี้,เดือนนี้,1ปี,และไตรมาสนี้ เป็นต้น
- สามารถเลือก Pipeline เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้
- สามารถเลือก ทีม เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของแต่ละทีมได้
- สามารถเลือก ชื่อของผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานรายที่ต้องการได้
- สามารถเลือก ขั้นตอนสำหรับ Lead  เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตามขั้นตอนที่ต้องการได้

 

สามารถดูสถิติต่างได้ดังนี้ 

เหตุผลสูงสุด 5 อันดับ (Top 5)

 

แบ่งตามเหตุผล (By Reason)

 

แบ่งตามผู้ใช้ (By User)

รายละเอียด (Details)