รายงานการปิดการขาย (Performance)

 

ในหัวข้อนี้จะเก็บสถิติยอดขายของผู้ใช้งานทุกคน ในแอคเคาท์ R-CRM และนำมาสร้างเป็นสถิติ ดังนี้

รายงาน ยอดขาย แบ่งตามผู้ใช้ (By User)

รายงาน ยอดขาย แบ่งตามสินค้า (By Product)  

รายงาน ยอดขาย แบ่งตามป้ายกำกับสำหรับสินค้า (By Product Labels)

รายงาน ยอดขาย แบ่งตามแหล่งที่มา (By Source)