รายงาน Pipeline


Pipeline

รายงาน Pipeline แสดงจำนวน Lead และมูลค่าของ Lead ในแต่ละขั้นตอน โดยสิทธิ์ระดับผู้ใช้ จะสามารถดูข้อมูลได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น แต่หากมีสิทธิ์เป็น ผู้ดูแล (Admin) จะสามารถดูภาพรวมการบริหารจัดการ Lead ของผู้ใช้แต่ละคนได้

โดยสามารถเลือกกรองข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

  • สามารถเลือกดูข้อมูลได้ ที่มุมบนด้านซ้าย เพื่อดู ข้อมูลทั้งหมด หรือ เฉพาะ Lead ที่ รอดำเนินการ
  • สามารถเลือก Pipeline ที่มุมบนด้านขวา เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้
  • สามารถเลือกทีม ที่มุมบนด้านขวา เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของแต่ละทีมได้
  • สามารถเลือกชื่อของผู้ใช้งาน ที่มุมบนด้านขวา เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานรายที่ต้องการได้

สามารถคลิก "แสดงมูลค่า Potential" เพื่อแสดง มูลค่า Potential ที่ผู้ใช้ใส่ไว้ในหน้ารายละเอียด Lead หรือคลิก "แสดงมูลค่าใบเสนอราคา" เพื่อแสดงมูลค่ารวมของใบเสนอราคาที่เลือกใช้งานไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินมูลค่าของ Lead ที่ยังคงค้างอยู่ในกระบวนการติดตาม Lead ของผู้ใช้งานได้

กรณีต้องการนำข้อมูลออกไปทำสรุปรายงาน หรือนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติม สามารถคลิกเพื่อ Export ข้อมูลได้

 

 

ประสิทธิภาพ (Efficiency)

แสดงภาพรวมประสิทธิภาพในการปิดการขายโดยแสดงข้อมูล ดังนี้ 

1. Win Rate คือ เปอร์เซ็นต์การปิดการขาย โดยคำนวณจากจำนวน Lead ที่สามารถปิดการขายได้ เทียบกับจำนวน Lead ทั้งหมด

2. Lead Yield ของ Potential คือ มูลค่าเฉลี่ยของการปิดการขายจาก มูลค่า Potential  โดยคำนวณจากมูลค่า Potential ทั้งหมดที่ปิดการขาย เทียบกับจำนวน Lead ทั้งหมด

3. Lead Yield ของใบเสนอราคา  คือ มูลค่าเฉลี่ยของการปิดการขายจากใบเสนอราคา (ไม่รวมภาษี) โดยคำนวณจากมูลค่าของใบเสนอราคาทั้งหมดที่ปิดการขาย เทียบกับจำนวน Lead ทั้งหมด

4. Lead Yield ทั้งหมด คือ มูลค่าเฉลี่ยของการปิดการขายทั้งหมด (ไม่รวมภาษี) โดยคำนวณจากมูลค่าปิดการขายทั้งหมดเทียบกับจำนวน Lead ทั้งหมด

หมายเหตุ : จำนวน Lead นับจาก Lead ทั้งหมดที่ไม่ใช่การ Key In ในช่วงเวลา 90 วันที่ผ่านมา และมูลค่าสินค้าที่นำมาคำนวณมาจากสินค้าที่มีการตั้งค่าให้รวมในรายงานยอดขายเท่านั้น