สำหรับท่านที่ใช้บริการ ReadyPlanet Marketing Platform ท่านสามารถใช้งานระบบ R-Shop เพื่อจัดการสินค้าและตั้งค่าร้านค้าเพื่อขายสินค้าออนไลน์ได้ โดยเมื่อจัดการสินค้าและตั้งค่าในส่วน R-Shop เรียบร้อยแล้ว สามารถนำสินค้ามาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ โดยคลิกไปที่ R-Web ดังรูป


   

วิธีเพิ่มเมนูสินค้า

การเพิ่มเมนูสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ สามารถเพิ่มได้ 2 รูปแบบคือ

1. เพิ่มเมนูหมวดหมู่สินค้า โดยคลิกเลือก "เพิ่มเมนู" จากนั้นเลือกประเภทเมนู "หมวดหมู่สินค้า" ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกหมวดหมู่สินค้าที่เพิ่มไว้ในระบบ R-Shop สามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ได้ตามต้องการ ดังรูป

 

เมื่อเลือกหมวดหมู่และคลิกบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเมนูใหม่บนหน้าเว็บไซต์ โดยแสดงผลชื่อหมวดหมู่สินค้าที่เลือกเป็นชื่อเมนูให้อัตโนมัติและดึงสินค้าทั้งหมดในหมวดหมู่มาแสดง หากหมวดหมู่สินค้าที่เลือกมีหมวดหมู่ย่อย ระบบจะดึงหมวดหมู่ย่อยมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ด้วย ดังรูป

2. เพิ่มเมนูจากป้ายกำกับสินค้า  โดยคลิกเลือก "เพิ่มเมนู" จากนั้นเลือกประเภทเมนู "ป้ายกำกับสินค้า" และเลือกป้ายกำกับสินค้าที่ต้องการ ระบบจะสร้างเมนูใหม่บนหน้าเว็บไซต์โดยดึงสินค้าทั้งหมดที่มีการตั้งค่าป้ายกำกับตามที่เลือกไว้มาแสดง ดังรูป

 


 

วิธีแก้ไขเมนูสินค้า

เมื่อเพิ่มเมนูสินค้าบนหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขชื่อเมนูได้ โดยนำเมาส์ไปชี้บริเวณเมนูหมวดหมู่สินค้าและคลิกสัญลักษณ์    จากนั้นเลือก "แก้ไขเมนู" สามารถแก้ไขชื่อเมนูของหมวดหมู่สินค้าได้ตามต้องการและคลิกบันทึก ดังรูป 

กรณีต้องการเปลี่ยนหมวดหมู่สินค้า สามารถนำเมาส์ไปชี้บริเวณเมนูหมวดหมู่สินค้าและคลิกสัญลักษณ์    จากนั้นคลิกเลือกเมนู "เปลี่ยนหมวดหมู่สินค้า" และเลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการใหม่ได้ ดังรูป

  


  

วิธีเพิ่มหมวดหมู่ย่อย

เมื่อเพิ่มเมนูหมวดหมู่สินค้าบนหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่มเมนูระดับที่ 2 ภายใต้เมนูหมวดหมู่สินค้าได้ โดยนำเมาส์ไปชี้บริเวณเมนูหมวดหมู่สินค้าและคลิกสัญลักษณ์    จากนั้นเลือก "เพิ่มเมนูภายใต้เมนูนี้" สามารถเลือกประเภทเมนูที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น เลือกประเภทเมนู "หมวดหมู่สินค้า" และเลือกหมวดหมู่ย่อยของสินค้า ระบบจะสร้างเมนูระดับที่ 2 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิก Drop-Down และคลิกเลือกเมนูย่อยได้ ดังรูป

 

 วิธีลบเมนูหมวดหมู่สินค้า

หากต้องการลบเมนูหมวดหมู่สินค้าบนหน้าเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยนำเมาส์ไปชี้บริเวณเมนูหมวดหมู่สินค้าและคลิกสัญลักษณ์    จากนั้นเลือก "ลบเมนู"  โดยหากมีการเพิ่มเมนูระดับที่ 2 ไว้ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน หากต้องการลบเมนูทั้งหมดคลิก "OK" เพื่อยืนยันการลบเมนู ดังรูป

 วิธีลากสลับตำแหน่งเมนู

เมื่อเพิ่มเมนูหมวดหมู่สินค้าบนหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว สามารถลากสลับตำแหน่งเมนูได้ โดยนำเมาส์ไปชี้บริเวณเมนูหมวดหมู่สินค้า จากนั้นคลิกค้างแล้วลากสลับตำแหน่งได้ตามต้องการ ดังรูป

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูหมวดหมู่สินค้า

1. การแสดงผล Static URL ของหน้าเมนูหมวดหมู่สินค้า จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Static URL ของหมวดหมู่สินค้าที่ระบบ R-Shop

2. เมนูประเภทหมวดหมู่สินค้า ไม่สามารถลากย้ายมาแสดงผลเป็นเมนูหน้าแรก (Home) ในตำแหน่งเมนูด้านบนลำดับแรกได้

3. หากเพิ่มเมนูประเภทหมวดหมู่สินค้า เป็นเมนูระดับที่ 2 แล้วจะไม่สามารถสร้างเมนูระดับที่ 3-5 ภายใต้เมนูประเภทนี้ได้