วิธีเข้าดูรายการติดต่อกลับจากแบบฟอร์ม

รายการติดต่อกลับ เป็นการเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้ชมที่กรอก แบบฟอร์มติดต่อกลับ ที่เว็บมาสเตอร์เปิดใช้งานอยู่ที่หน้าเว็บไซต์
   

ตัวอย่างการแสดงผลการกรอกแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์


 

ซึ่งระบบจะส่งอีเมลแจ้งไปยังเว็บมาสเตอร์ รวมถึงมีข้อมูลจัดเก็บในส่วนจัดการเว็บไซต์ที่เมนู "ข้อมูลติดต่อ" > "รายการติดต่อกลับ"

 

วิธีเข้าดูรายการติดต่อกลับ

คลิกเมนู "ข้อมูลติดต่อ" จากนั้นคลิกที่เมนู  "รายการติดต่อกลับ" เบื้องต้นระบบจะแสดงข้อมูลของรายการติดต่อกลับแบบย่อ คือ ID, วันที่, ชื่อบทความ, และชื่อแบบฟอร์ม ซึ่งเป็นข้อมูลรวมจากทุกแบบฟอร์ม โดยจะแสดงผลข้อมูลย้อนหลังระยะเวลา 1 เดือนจากวันที่ปัจจุบัน 

(หากต้องการดูรายการสั่งซื้อย้อนหลังนานกว่า 1 เดือน สามารถระบุวันที่ติดต่อได้ในหัวข้อ "ตั้งแต่" ค่ะ)

  • ระบบจะแสดงผลตัวเลขจำนวนข้อความใหม่ ที่ยังไม่ได้เปิดอ่านในหัวข้อรายการติดต่อกลับ 
     
  • สามารถคลิกเลือกดูเฉพาะข้อมูลจากแบบฟอร์มใดแบบฟอร์มหนึ่ง โดยการคลิกเลือกชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการ 
     
  • สามารถคลิกที่บริเวณข้อความที่ต้องการ  เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของรายการติดต่อกลับที่ต้องการ


 

นอกจากการดูข้อมูลรายการติดต่อกลับโดยรวมและดูเฉพาะแบบฟอร์มที่ต้องการแล้ว ยังสามารถใช้งานช่อง "ค้นหาข้อความ" เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูลรายการติดต่อกลับบางรายการอย่างง่ายและรวดเร็ว โดยมีตัวเลือกการค้นหาข้อมูล ดังนี้ค่ะ

1. คลิกกชื่อแบบฟอร์ม ที่ต้องการ

2. คลิกเลือกหัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการค้นหา (ระบบจะไม่ค้นหาข้อมูลในหัวข้อที่ไม่ถูกเลือกค่ะ)

3. กรอกคำค้น ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการค้นหา ในช่อง "ค้นหาข้อความ"

4. สามารถเลือก "วันที่ติดต่อ" คือ ขอบเขตของช่วงเวลาที่มีการกรอกแบบฟอร์มติดต่อเข้ามา


สุดท้าย คลิกปุ่ม "ค้นหา" ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่ด้านขวา คุณสามารถคลิกบริเวณข้อมูลรายการนั้น ๆ เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด


ตัวอย่าง
เลือกแบบฟอร์มกำหนดเองชื่อ "แจ้งการชำระเงิน" โดยกำหนดให้ระบบมีการค้นหาและแสดงผลข้อมูลจากหัวข้อ "ชื่อบทความ", "ชื่อ นามสกุล" หรือ "อีเมล"  

เมื่อทดสอบกรอกคำค้นหาว่า "Jit" ซึ่งข้อมูลดังกล่าวตรงกับข้อมูลที่ผู้เข้าชมกรอกแบบฟอร์มเข้ามาในหัวข้อ "ชื่อ นามสกุล" ระบบก็จะแสดงผลการค้นหา  และเว็บมาสเตอร์สามารถคลิกดูรายละเอียดทั้งหมดของรายการติดต่อกลับเพิ่มเติมได้ค่ะ


 

ข้อแนะนำ : ในการค้นหาข้อมูลรายการติดต่อกลับ อาจไม่จำเป็นต้องตั้งค่าตัวเลือกการค้นหาครบทั้ง 4 ข้อข้างต้น  แต่การกำหนดตัวเลือกการค้นหาที่ครบถ้วนย่อมทำให้ค้นหาข้อมูลได้ละเอียด  และพบข้อมูลที่ตรงต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์ต่อการดูข้อมูลของเว็บมาสเตอร์อย่างยิ่งในกรณีที่มีข้อมูลรายการติดต่อกลับจำนวนมากค่ะ


 

วิธีดาวน์โหลดเอกสารแนบ จากแบบฟอร์มรายการติดต่อกลับ

สำหรับข้อมูลจากแบบฟอร์มที่มีการใช้ช่องรับข้อมูลประเภท file upload ในแบบฟอร์ม เว็บมาสเตอร์สามารถดาวนโหลดไฟล์เอกสารแนบที่ผู้กรอกฟอร์มส่งมาได้จากทั้งอีเมลที่แจ้งการกรอกฟอร์มไปยังเว็บมาสเตอร์ (ต้องล็อกอินเข้าส่วนจัดการเว็บไซต์จึงจะดาวน์โหลดไฟล์ได้) และดาวน์โหลดได้จากรายการติดต่อกลับที่ต้องการในส่วนจัดการเว็บไซต์ค่ะ
 


 

วิธี Export รายการติดต่อกลับในรูปแบบไฟล์ CSV

นอกจากนี้ ยังสามารถ Export รายละเอียดรายการติดต่อกลับในรูปแบบไฟล์ CSV (ไฟล์ประเภทเดียวกับ MS Excel) ได้อีกด้วย

โดยคลิกที่สัญลักษณ์  ที่มุมล่างขวาของหน้ารายการติดต่อกลับ  ระบบจะ Pop Up หน้าต่างสำหรับบันทึกไฟล์เอกสารรายการติดต่อกลับให้ท่านสามารถจัดเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์และนำข้อมูลในไฟล์ไปใช้งานต่อได้ค่ะ


 


 

วิธีลบรายการติดต่อกลับ

สามารถลบข้อมูลรายการติดต่อกลับได้ โดยการคลิกสัญลักษณ์  ที่รายการ จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างยืนยันการลบ และคลิก OK