การซื้อและตั้งค่าโดเมนเนม

การซื้อโดเมนเนม 

ท่านสามารถซื้อโดเมนได้โดยคลิกเมนู "แพ็กเกจของคุณ" และคลิก "ซื้อโดเมน" 


 

 

การตั้งค่าโดเมนเนม 

เมื่อดำเนินการซื้อโดเมนเนมเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเลือกใช้โดเมนเนมกับเว็บไซต์ได้โดยไปที่หน้าหลักและคลิกเลือก "R-Web" 

จากนั้นไปที่เมนู "ตั้งค่า" คลิกเลือก "โดเมนเนม" ใส่ชื่อโดเมนเนมและคลิกเพิ่ม