เมนูตั้งค่า โค้ดและสคริปต์

อยู่ภายใต้เมนู "ตั้งค่า" ใช้สำหรับใส่ HTML code เพื่อให้ปรากฏอยู่ภายใต้ <head> tag, หลังเปิด <body> tag, หรือ ก่อนปิด </body> tag ของทุกหน้าในเว็บไซต์

HTML code ที่รองรับ ได้แก่ <meta> <script> และ <style>

ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์ เป็นต้น โดยนำโค้ดมาวางในส่วนของ tag ที่ต้องการ และคลิก บันทึก ได้เลยค่ะ


 


หมายเหตุ
: อย่างไรก็ตาม ReadyPlanet ไม่แนะนำให้นำ code จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เสถียรภาพของเว็บไซต์ไม่ดี หรือมี server อยู่ต่างประเทศ เนื่องจากการเปิดหน้าเว็บไซต์ของคุณ จะขึ้นกับความเร็ว และเสถียรภาพของระบบของเว็บไซต์ที่คุณนำ code มาติดตั้งด้วย เช่น หาก server ของ code ที่นำมาติดล่ม หรือโหลดช้า จะทำให้เว็บของคุณเปิดไม่ได้หรือโหลดช้าด้วย

หากพบปัญหาเกิดขึ้น วิธีการแก้ไขคือ เข้าไปลบ code ต่าง ๆ เหล่านี้ออกจากเว็บไซต์ของคุณค่ะ