Internal Link

การใส่ Internal Link ใน Smart Section

การทำเว็บไซต์นอกจากจะคำนึงถึงความสวยงาม พร้อมกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แล้ว การสร้างความเชื่อมโยงของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะช่วยให้เว็บไซต์มีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน ช่วยสร้าง Traffic ในเว็บไซต์ ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์อยู่ในเว็บไซต์นานขึ้น และยังส่งผลดีต่อ Search Engine ที่มองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์มีคุณภาพ น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่าน

Readyplanet พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถ สร้างการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ หรือที่เรียกว่า "Internal Link" ได้ง่ายขึ้น โดย Internal Link คือ ลิงก์ภายในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ ในเว็บไซต์เดียวกัน ซึ่งโดยปกติการสร้าง Internal Link ต้องใช้วิธีคัดลอก URL ทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ผูกลิงก์ เช่น https://www.abcd.com/service โดยสำหรับท่านที่ใช้งานระบบ R-Web สามารถสร้าง Internal Link ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้ Static URL เช่น /service แทนการคัดลอก URL ทั้งหมดได้

 

ซึ่งสามารถใช้งาน Internal Link ได้ทั้งในส่วนของเมนูและ Smart Section รายละเอียดดังนี้

เมนูลิงก์ ที่เมนูด้านบนและเมนูด้านข้าง

 

Link Banner ที่เมนูด้านข้าง

 

 

Section SlideShow

 

 

Smart Section

  • รูปภาพใน Smart Section

 

 

  • ปุ่มใน Smart Section

 

 

  • ข้อความใน Smart Section

 

 

คำแนะนำในการใช้งาน Internal Link

1. สำหรับการสร้าง Internal Link โดยใช้ Static URL เป็นการใส่ Link ที่ไม่ได้ผูกกับโดเมนเนม ดังนั้น กรณีที่มีการเปลี่ยนโดเมนเนมของเว็บไซต์จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไข Internal Link ทั้งหมดที่สร้างไว้

2. ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์ โดยยังไม่ได้จดโดเมนเนม ทำให้สามารถใส่ข้อมูล และสร้าง Internal Link ล่วงหน้าได้