วิธีเพิ่ม Section รายการที่เกี่ยวข้อง

เป็นส่วนที่เว็บมาสเตอร์สามารถเพิ่มการแสดงผลข้อมูลสินค้าหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักในหน้านั้น ๆ ช่วยนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ส่วนอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันให้โดดเด่น  และช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการเพิ่ม Section รายการที่เกี่ยวข้อง


1. คลิก "เพิ่มเมนู" เพื่อสร้างเมนูใหม่" หรือ "แก้ไขเมนู" ที่สร้างไว้แล้ว ที่เป็นเมนูประเภท "บทความ" จากนั้น คลิกปุ่ม "เพิ่ม Section"

 

 

2. ปรากฎหน้าต่าง "เลือก Section" ให้คลิกเลือก "รายการที่เกี่ยวข้อง"


 

3. แสดงผล "Section รายการที่เกี่ยวข้อง" บนหน้าเว็บไซต์ จากนั้น คลิกปุ่ม "เพิ่มรายการ" จะปรากฎหน้าต่างให้คลิกเลือกรายการสินค้าหรือบทความที่เกี่ยวข้องตามต้องการ เรียบร้อยแล้วคลิก "บันทึก"

 

ตั้งค่าการแสดงผล Section รายการที่เกี่ยวข้อง

ในกล่องรายการที่เกี่ยวข้องบนหน้าเว็บไซต์ คุณสามารถดำเนินการได้ในดังนี้

1. เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ ในกล่องรายการที่เกี่ยวข้อง

2. ลบรายการ หากไม่ต้องการแสดงผลสินค้าหรือบทความบางเรื่องในกล่องรายการที่เกี่ยวข้อง สามารถลบได้โดยนำเมาส์ไปชี้บริเวณข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกตัวเลือก "ลบรายการ"

3. ลบ Section นี้ กรณีที่ต้องการปิดไม่แสดงผล Section กล่องแสดงรายการ บนหน้าเว็บไซต์ สามารถคลิก "ลบ Section นี้" ได้ ดังรูป

 


 

 

ตัวอย่างการแสดงผล Section รายการที่เกี่ยวข้อง บนหน้าเว็บไซต์จริง