การใส่โลโก้ที่เมนูด้านบน

วิธีใส่โลโก้ที่เมนูด้านบน

เว็บมาสเตอร์สามารถแสดงโลโก้สัญลักษณ์ธุรกิจได้ นั่นก็คือ โลโก้บริเวณเมนูด้านบน ตามขั้นตอนดังนี้

 

 

คุณสมบัติของรูปโลโก้ที่ระบบรองรับ

  • นามสกุลของไฟล์รูปภาพที่รองรับ : .jpg , .gif , .png
       
  • ขนาดของไฟล์รูป : ไม่เกิน 5 MB

 

วิธีใส่โลโก้ที่เมนูด้านบน

1. บริเวณเมนูด้านบน ให้นำเมาส์วางที่ตำแหน่งของรูปโลโก้ เมื่อปรากฎสัญลักษณ์  ให้คลิก "แก้ไขรูปภาพ"

 

 

2. ปรากฎหน้าต่างให้คลิก "Upload ภาพใหม่" ในครั้งแรก และเลือกรูปโลโก้ที่ต้องการ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

 

3. เมื่ออัพโหลดภาพโลโก้แล้ว คุณสามารถเลือกขนาดโลโก้ที่จะแสดงผลบนแถบเมนูด้านบนได้ 3 ขนาด ดังนี้ค่ะ

 

 

- Logo ขนาดเล็ก  : ความกว้างไม่เกิน 5% ของความกว้างหน้าเว็บไซต์ที่ใช้งาน ความสูงไม่เกิน 33 pixel

- Logo ขนาดกลาง : ความกว้างไม่เกิน 7.5% ของความกว้างหน้าเว็บไซต์ที่ใช้งาน ความสูงไม่เกิน 60 pixel

- Logo ขนาดใหญ่ : ความกว้างไม่เกิน 15% ของความกว้างหน้าเว็บไซต์ที่ใช้งาน ความสูงไม่เกิน 90 pixel

โดยระบบจะ resize ขนาดความกว้างและความสูงของโลโก้ให้พอดีกับพื้นที่แสดงผลอัตโนมัติด้วยค่ะ

 

4. แสดงผลรูปโลโก้บริเวณเมนูด้านบน ในส่วนจัดการเว็บไซต์ ดังรูปตัวอย่าง

ซึ่งหากคุณต้องการเปลี่ยนขนาดการแสดงผลโลโก้ หรืออัพโหลดรูปภาพใหม่ สามารถทำได้โดยนำเมาส์ไปที่สัญลักษณ์  และคลิกแก้ไขรูปภาพ ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้จะมีตัวเลือก "แก้ไขภาพเดิม" เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยค่ะ 

 

ตัวอย่างการแสดงผลโลโก้ที่เมนูด้านบน ที่หน้าเว็บไซต์จริง

 

วิธีซ่อนโลโก้ที่เมนูด้านบน

กรณีที่ไม่ต้องการแสดงโลโก้บนแถบเมนูด้านบนแล้ว ให้คลิกสัญลักษณ์  ที่อยู่ด้านขวาของรูปโลโก้ เพื่อซ่อนภาพได้ทันที หรือคลิกอีกครั้ง เพื่อเปิดการแสดงผลโลโก้ค่ะ

 

 


 ข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลโลโก้ที่เมนูด้านบน

1. การอัพโหลดรูปโลโก้ที่เมนูด้านบน จะทำให้ Favorite Icon ที่แท็บของ Web Browser แสดงผลเป็นรูปโลโก้ด้วย

 

2. โลโก้ที่เมนูด้านบน สามารถแสดงผลได้ในทุกหน้าจอของทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Tablets, Smartphone เป็นต้น