การเลือกภาษาบนหน้าเว็บไซต์

การเลือกภาษาบนหน้าเว็บไซต์

แอดมินสามารถเลือกการแสดงผลภาษาเครื่องมือต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ โดยคลิกสัญลักษณ์ธงชาติมุมบนขวาของหน้าเว็บไซต์ และคลิกสัญลักษณ์รูปธงชาติของภาษาที่ต้องการใช้งาน โดยการเลือกภาษาจะส่งผลกับข้อความบนปุ่มต่าง ๆ ของเว็บไซต์, หัวข้อของแบบฟอร์มติดต่อกลับ, ตะกร้าสินค้าและอีเมลรายการสั่งซื้อ

 

 


ตัวอย่างการแสดงผลเมนูจัดการเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ

  

ตัวอย่างการแสดงผลหัวข้อและปุ่มต่าง ๆ ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ