การเปิด/ปิดการแสดงผลพื้นที่ด้านข้าง

วิธีเปิด/ปิดการแสดงผลพื้นที่ด้านข้าง

พื้นที่ด้านข้างของเว็บไซต์ เป็นส่วนที่สามารถแสดงผลเมนูและ Widget ต่าง ๆ ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถเลือกเปิดหรือปิดการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับใส่เนื้อหาของเว็บไซต์ที่กว้างมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการซ่อนหรือเปิดแสดงเมนูด้านข้าง ดังนี้
  

วิธีเปิดแสดงพื้นที่ด้านข้าง

บริเวณด้านซ้าย ใต้ตำแหน่งโลโก้ของเมนูด้านบน ให้คลิกที่สัญลักษณ์  ซึ่งจะปรากฎข้อความ "แสดงพื้นที่ด้านข้าง" เมื่อคลิกสัญลักษณ์ดังกล่าว จะเป็นการเปิดพื้นที่ด้านข้างให้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ค่ะ


 

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ที่เปิดแสดงผลพื้นที่ด้านข้าง

 

 

วิธีซ่อนพื้นที่ด้านข้าง
นำเมาส์ไปชี้บริเวณด้านบนของเมนูด้านข้าง จะปรากฎสัญลักษณ์  พร้อมข้อความแจ้งว่า "ซ่อนพื้นที่ด้านข้าง" ให้คลิกที่สัญลักษณ์ดังกล่าว และเมนูด้านข้างจะถูกปิด ไม่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ค่ะ