ตั้งค่าการแสดงผล 

สามารถตั้งค่าการแสดงผลของวิดเจ็ตบนเว็บไซต์ได้โดยคลิกที่เมนู "การแสดงผล"  (Appearance) 

ตั้งค่าปุ่มหลัก 

คลิกเลือกแถบ "ปุ่มหลัก" เพื่อตั้งค่าการแสดงผลปุ่มหลักของวิดเจ็ตได้ดังนี้
  

1. การเปิดใช้งาน Widget สองภาษา

สามารถเปิดการตั้งค่าภาษาได้โดย คลิก ที่หัวข้อ เปิดใช้งานภาษาที่สอง คลิก เปิด และ เลือกภาษาที่ต้องการ และ กดบันทึก 

 

 หากต้องการนำโค้ดไปวางที่เว็บไซต์ คลิกเมนู Widget Code เลือก ภาษา และ คัดลอกโค้ดนี้และนำไปวางในเว็บไซต์ 

2. ข้อความ

ข้อความแสดงบนปุ่มหลักสามารถตั้งค่าได้สองภาษา

 

 

3. แสดงการเคลื่อนไหวของปุ่ม

สามารถเลือกใช้งานแสดงการเคลื่อนไหวของปุ่มได้ โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ ปุ่มหลักของวิดเจ็ตจะมีการเคลื่อนไหว ดังตัวอย่าง

 

4. รูปแบบของวิดเจ็ต  

สามารถเลือกรูปแบบของวิดเจ็ตได้ 2 แบบ คือ แบบดั้งเดิม (Classic) และ แบบสมัยใหม่ (Modern)

5. ตั้งค่าเพิ่มเติม

สามารถเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อตกแต่งสีในส่วนต่าง ๆ ของวิดเจ็ตได้

กรณีเลือกรูปแบบดั้งเดิม : ามารถเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมและเลือกสีของปุ่ม, สีพื้นหลังของกล่องข้อความและสีข้อความได้ ดังรูป 

กรณีเลือกรูปแบบสมัยใหม่ : สามารถเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมและเลือกสีของปุ่ม, สีพื้นหลังของกล่องข้อความ, สีข้อความ และสามารถเลือกใช้งานพื้นหลังเบลอและเงาของวิดเจ็ตได้ ดังรูป

 

6. ซ่อน Widget

หากไม่ต้องการให้แสดงวิดเจ็ตบนหน้าเว็บไซต์สามารถเปิดใช้งานการ ซ่อนWidget ได้ 


ตั้งค่าการแสดงผลวิดเจ็ต

เมื่อตั้งค่าปุ่มหลักเรียบร้อยแล้ว สามารถตั้งค่าการแสดงผลของวิดเจ็ตบนเว็บไซต์ได้โดยคลิก "การแสดงผลวิดเจ็ต" 

     คือ การตั้งค่าตำแหน่งและระยะห่าง ของการแสดงผล widget ที่หน้าเว็บไซต์ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึกและสามารถคลิกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงผลได้