การตั้งค่าคุกกี้ (Cookies Consent Banner)


Cookies Consent Banner คือ ประกาศเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ จะแสดงเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งแรก และเป็นการขอความยินยอมในการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน  สามารถตั้งค่าได้โดยคลิกเมนู "คุกกี้" (Cookies Consent Banner) 
 
 
หากต้องการใช้งาน ให้คลิกเลือกเปิด Cookies Consent Banner จากนั้นสามารถเลือกรูปแบบและกำหนดตำแหน่งการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ได้ สามารถคลิกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงผลได้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย คลิกบันทึก
 
 
 
ตัวอย่างการแสดงผลรูปแบบแถบยาว
 
 
ตัวอย่างการแสดงผลรูปแบบแถบกล่องลอย
  
 

นอกจากนี้ สามารถเลือกกำหนดข้อความและสีของข้อความเองได้ โดยสามารถใส่ข้อความ กำหนดสีข้อความและสีพื้นหลังของแบนเนอร์และปุ่มปิดได้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย คลิกบันทึก และดูตัวอย่างการแสดงผลได้

 

ตั้งค่าขั้นสูง สามารถเลือกเปิดใช้งาน "ตั้งค่าขั้นสูง" เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเลือกตั้งค่าการยินยอมเพื่อใช้งานคุกกี้ได้ และสามารถนำสคริปต์มาติดตั้งที่ R-Widget เพิ่มเติม โดยสามารถตั้งค่าได้ 3 ส่วนดังนี้

     1. สคริปต์ที่ทำงานทุกครั้ง : การวางสคริปต์เชิงสถิติต่างๆ ที่สามารถทำงานทันที โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องกดยินยอม  

     2. สคริปต์เมื่อยินยอมคุกกี้เก็บสถิติ : การวางสคริปต์เชิงสถิติช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์เข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไรโดยการรวบรวมและรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน เช่น Google Analytics

     3. สคริปต์เมื่อยินยอมคุกกี้การตลาด : การวางสคริปต์คุกกี้การตลาดใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ จุดประสงค์คือการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมสำหรับผู้ใช้แต่ละรายและด้วยเหตุนี้จึงมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาบุคคลที่สาม เช่น Facebook Pixel, Google Ads เป็นต้น

โดยสามารถเลือกตำแหน่งการวางสคริปต์ได้ จะมี 3 ตำแหน่ง ดังนี้  ใน<head> , หลัง<body> และ ก่อน</body> 

หากต้องการใช้งานสามารถนำ สคริปต์มาติดตั้ง และคลิก บันทึก

หากมีการเปิดใช้งาน Cookies Consent Banner ที่มีการ ตั้งค่าขั้นสูง จะแสดงปุ่มให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เลือกการอนุญาต 2 แบบ คือ เลือกการยินยอมได้ที่เมนู ตั้งค่า หรือ ยอมรับทั้งหมด

เมื่อเลือกตั้งค่าการใช้คุกกี้ ระบบจะปรากฎรายละเอียดเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เลือก เปิด/ปิด คุกกี้แต่ละประเภทได้ตามความต้องการ และคลิก บันทึก