การตั้งค่าคุกกี้ (Cookies Consent Banner)


Cookies Consent Banner คือ ประกาศเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ จะแสดงเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งแรก และเป็นการขอความยินยอมในการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน  สามารถตั้งค่าได้โดยคลิกเมนู "คุกกี้" (Cookies Consent Banner) 
 
 
หากต้องการใช้งาน ให้คลิกเลือกเปิด Cookies Consent Banner จากนั้นสามารถเลือกรูปแบบและกำหนดตำแหน่งการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ได้ สามารถคลิกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงผลได้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยคลิก "บันทึก" 
 
 
ตัวอย่างการแสดงผลรูปแบบแถบยาว
 
 
ตัวอย่างการแสดงผลรูปแบบแถบกล่องลอย
 
 
 

นอกจากนี้ สามารถเลือกกำหนดข้อความและสีของข้อความเองได้ โดยสามารถใส่ข้อความ กำหนดสีข้อความและสีพื้นหลังของแบนเนอร์และปุ่มปิดได้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยคลิก "บันทึก" และคลิกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงผลได้ 

 

ตั้งค่าเพื่อรองรับ PDPA สามารถเลือกเปิดใช้งาน "รองรับ PDPA" เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเลือกตั้งค่าการยินยอมเพื่อใช้งานคุกกี้ได้ และสามารถนำ Script มาติดตั้งที่ R-Widget เพิ่มเติม โดยสามารถตั้งค่าได้ 3 ส่วนดังนี้

     1. สคริปต์ที่ทำงานทุกครั้ง : การวางสคริปต์เชิงสถิติต่างๆที่สามารถทำงานได้โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องกดยินยอม  

     2. สคริปต์สำหรับคุกกี้เก็บสถิติ : การวางสคริปต์คุกกี้เชิงสถิติช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์เข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไรโดยการรวบรวมและรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน เช่น Google Analytics  คุกกี้เชิงสถิติ 

     3. สคริปต์สำหรับคุกกี้การตลาด : คุกกี้การตลาดใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ จุดประสงค์คือการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมสำหรับผู้ใช้แต่ละรายและด้วยเหตุนี้จึงมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาบุคคลที่สาม เช่น Facebook Pixel, Google Ads เป็นต้น 

โดยสามารถเลือกตำแหน่งการวางสคริปต์ได้ จะมี 3 ตำแหน่ง ดังนี้  ใน<head> , หลัง<body> และ ก่อน</body> 


หากต้องการใช้งานสามารถนำ Script มาติดตั้ง และ กดบันทึก

หากมีการเปิดใช้งาน Cookies Consent Banner แบบรองรับ PDPA จะแสดงปุ่มให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เลือกการอนุญาต 2 แบบ คือ เลือกการยินยอมได้ที่เมนู ตั้งค่า หรือ การยินยอมทั้งหมด 

เมื่อเลือกการยินยอมแบบตั้งค่า ระบบจะปรากฏรายละเอียดเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เลือก เปิด/ปิด การยินยอมตามต้องการได้ และ กดบันทึก