การเชื่อมต่อกับ Google Ads

สามารถเชื่อมต่อ R-Widget กับบัญชี Google Ads ของธุรกิจท่าน เพื่อให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลสถิติและส่งรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลับไปยังบัญชีโฆษณา เพื่อนำข้อมูลไปต่อยอดในการทำ Smart Bidding ต่อไปได้ สามารถเชื่อมต่อ Google Ads ได้โดยคลิกที่เมนู "เชื่อมต่อกับ Google Ads"  (Google Ads Integration) 

เมื่อเข้ามายังหน้าเชื่อมต่อกับ Google Ads แล้ว สามารถตั้งค่าบัญชี Google Ads ได้โดยคลิก "Sign in with Google"

จากนั้น Sign in เข้าสู่บัญชี Google Ads ของท่าน และคลิกอนุญาตการเข้าถึงบัญชี ดังรูป

 

เมื่อตั้งค่าบัญชี Google Ads เรียบร้อย ระบบจะแสดงสถานะ "เชื่อมต่อแล้ว" ดังรูป หากต้องการเปลี่ยนบัญชีสามารถคลิกแก้ไขได้

 

Offline Conversions Mapping

หากมีการติดตั้ง Widget Code บนเว็บไซต์ และเชื่อมต่อบัญชี Google Ads เรียบร้อยแล้ว R-Widget จะเก็บข้อมูลสถิติการใช้งาน (การกรอกแบบฟอร์ม, การคลิกโทร, การคลิก LINE, และการคลิก Facebook) และรวบรวมส่งเป็นข้อมูล Offline Conversions กลับไปยังบัญชีโฆษณา Google Ads เพื่อให้ผู้ลงโฆษณาสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการทำ Smart Bidding ต่อไปได้

หมายเหตุ: Smart Bidding คือ ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติม