ตั้งค่าวิดเจ็ต

เมื่อทำการตั้งค่า Services และ Resource ของธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตั้งค่าวิดเจ็ต และนำ Widget's Script ไปติดตั้งในเว็บไซต์ หรือนำลิงก์สำหรับทำรายการจองส่งให้ผู้จอง เพื่อให้ผู้จองสามารถทำรายการจองได้ 

การตั้งค่าวิดเจ็ตสามารถตั้งค่าได้ที่เมนู "ตั้งค่า" (Settingsคลิกเลือก "วิดเจ็ต" (Widget's Script

 

1. Widget's Script

 •   ประเภทปุ่ม (Button Type) : การตั้งค่าประเภทปุ่มของ Widget  มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ

       (1) ปุ่มแบบลอย (Floating) : ปุ่มแบบลอยสามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงผลได้ 4 มุม ของเว็บไซต์

 

ตัวอย่างการแสดงผลปุ่มแบบลอย (Floating)


       (2) ปุ่มแบบฟอร์ม (Form) : ปุ่มจองแทรกในเนื้อหา

 

ตัวอย่างการแสดงผลปุ่มแบบฟอร์ม (Form)

  
       (3) แบบเต็มหน้าจอ (Full Page) : แสดงผลหน้าการจองแบบเต็มหน้าจอ
 
 
ตัวอย่างการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ (Full Page)

 
 • ข้อความ (Title) : ใส่ข้อความแสดงบนปุ่ม
 • ตำแหน่งไอคอน (Position) : เลือกตำแหน่งการแสดงผลของปุ่ม *เฉพาะปุ่มแบบลอย
 • ภาษาของฟอร์ม (Form's Language) : กำหนดภาษาของแบบฟอร์มในวิดเจ็ต
 • หน้าแรก (Home Page) : ตั้งค่าหน้าแรกของ Widget โดยสามารถตั้งค่าได้ 4 แบบ ดังนี้
     (A) : แบบแสดงรายการบริการและรีซอร์สทั้งหมด (Services and Resources tabs)
     (B) : แบบกำหนดรีซอร์ส (Specific resource)
     (C) : แบบแสดงรายการบริการภายใต้รีซอร์สที่กำหนด (Services page under specific resource)
     (D) : แบบแสดงรายการบริการและเลือกรีซอร์สอัตโนมัติ (Services page with auto assign resource)
  *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การตั้งค่าหน้าแรกของวิดเจ็ต
 • เลือกสี (Choose Color) : เลือกสีของ Widget หรือ ใส่ Code สีที่ต้องการ (Customize color)

 

2. User's Default Tab (แท็บเริ่มต้นของผู้ใช้) : ตั้งค่าแท็บเริ่มต้นของผู้ใช้เมื่อคลิก widget เข้ามาครั้งแรก สามารถเลือกแสดงผลหน้าบริการ หรือ รีซอร์สก่อนได้ เมื่อเลือกแล้วกดปุ่ม “Update”

 


 

3. ข้อความแสดงหน่วยที่ว่าง (Available units' message ) : เลือก Show เพื่อแสดง เลือก Hide เพื่อซ่อน


 

4. การแสดงผลตัวเลือกจำนวนหน่วย (Unit selection display) : เลือกซ่อน/แสดงผลตัวเลือกจำนวนหน่วยในกรณีตั้งค่า Resource แบบ Multiple units


 

5. สัญลักษณ์ธงชาติบนวิดเจ็ต (Country flags on widget) เลือกซ่อน/แสดงตัวเลือกรูปธงชาติของเบอร์โทรศัพท์ในหน้าแบบฟอร์มการจอง


 
6. จำเป็นต้องกรอกอีเมลบนวิดเจ็ต (Require email on a widget form)ตั้งค่าการบังคับกรอกอีเมลในหน้าแบบฟอร์มการจอง เลือก Yes หากบังคับให้กรอกอีเมล เลือก No หากไม่บังคับ
 

 

7. ข้อมูลหน้ารายละเอียดการจองบนวิดเจ็ต (Booking detail on widget)เลือกซ่อน/แสดงชื่อรีซอร์สและจำนวนหน่วยในข้อมูลหน้ารายละเอียดการจอง


เมื่อตั้งค่าวิดเจ็ตทั้งหมดเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงตัวอย่างไอคอนบนเว็บไซต์ เมื่อต้องการนำไปใช้คลิก "อัพเดท" จากนั้นสามารถคัดลอกโค้ดโดยคลิก "Copy to clipboard" และนำโค้ดติดตั้งบนเว็บไซต์ (*การวางโค้ดบนเว็บไซต์อาจแตกต่างกันตามรูปแบบของเว็บไซต์ที่ท่านใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเว็บไซต์ของท่านเพื่อทำการวางโค้ด)  หรือ สามารถคัดลอกลิงก์นำไปใช้ในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกลิงก์เพื่อทำรายการจองได้

 

ตัวอย่างการแสดงผลวิดเจ็ตบนเว็บไซต์