การสร้างลิงก์สำหรับทำรายการจอง

สำหรับธุรกิจที่ไม่มี website หรือ website ไม่สามารถปรับแก้หรือวาง Widget's Script ของระบบ ReadyPlanet Booking ได้ รวมถึงธุรกิจที่ต้องการให้ผู้ใช้งานทำรายการจองผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook,LINE เป็นต้น ท่านสามารถคัดลอกลิงก์สำหรับทำรายการจองและส่งให้ผู้ใช้งานคลิกเพื่อทำรายการจองได้ โดยลิงก์สำหรับทำรายการจองนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ลิงก์ตามการตั้งค่าของวิดเจ็ต และลิงก์สำหรับรีซอร์สนั้น ๆ สามารถคัดลอกลิงก์สำหรับทำรายการจองได้ดังนี้

1. ลิงก์สำหรับทำรายการจองตามการตั้งค่าของวิดเจ็ต คัดลอกลิงก์ได้ที่เมนู Settings > Widget's Script 

ตั้งค่า Widget' Script ให้เรียบร้อย (*ดูรายละเอียดการตั้งค่า Widget's Script เพิ่มเติมที่ การตั้งค่าวิดเจ็ต) จากนั้นคัดลอกลิงก์สำหรับทำรายการจองและส่งให้ผู้ใช้งานคลิกเพื่อทำรายการจองได้  

 

ตัวอย่างการทำรายการจองผ่านลิงก์ตามการตั้งค่าของวิดเจ็ต

2. ลิงก์ทำรายการจองสำหรับรีซอร์สนั้น ๆ ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ใช้งานทำการจองรีซอร์สใดรีซอร์สหนึ่งโดยเฉพาะ ให้ท่านสร้างรีซอร์สและใส่รายละเอียดของรีซอร์สให้เรียบร้อย (*ดูรายละเอียดการสร้างรีซอร์สเพิ่มเติมได้ที่ การสร้างรีซอร์ส) จากนั้นคลิกสัญลักษณ์ลิงก์ของรีซอร์สที่ต้องการดังรูป และคัดลอกลิงก์ของรีซอร์สนั้น ๆ เพื่อส่งให้ผู้ใช้งานคลิกเพื่อทำรายการจอง

 

ตัวอย่างการทำรายการจองผ่านลิงก์สำหรับรีซอร์ส