การวางโค้ดที่เว็บไซต์ WordPress

WordPress สามารถวางโค้ดได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 วางที่ Theme Footer

วิธีที่ 2 วางที่เมนู วิดเจ็ต

 

 

 

วิธีที่ 1 วางที่ Theme Footer

    1. ไปที่ Appearance (รูปแบบเว็บ) คลิก Editor (เครื่องมือ)
    2. สังเกตขวามือ Theme Footer คลิกที่ไฟล์ footer.php
    3. จากนั้นเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างของโค้ด วางโค้ด ก่อน </body> กด Update File

     4. กลับมาที่ ลิงก์การติดตั้ง wigdet code  หากแสดงสถานะ ติดตั้งแล้ว ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 


 

 

วิธีที่ 2  วางที่เมนู วิดเจ็ต

    1. login เข้าแก้ไขระบบเว็บไซต์ เลือกเมนู Design คลิก Customize เลือก วิดเจ็ต


    2. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เพิ่มวิดเจ็ต แล้วเลือก เนื้อหา HTML


    3. วางโค้ด ในช่อง Content กด Done เรียบร้อยแล้วกด Publish


    4. กลับมาที่ ลิงก์การติดตั้ง wigdet code  หากแสดงสถานะ ติดตั้งแล้ว ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  

วิธีที่ 3  ติดตั้งปลั๊กอิน

 


 

Trademark Notices

WordPress เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Automattic, Inc.

เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง