สามารถเริ่มต้นใช้งานระบบจองได้โดยไปที่เมนู "ฟังก์ชัน" (Function) คลิกเลือกฟังก์ชัน "ระบบจอง" (Booking)