เพิ่มส่วนเสริมในเนื้อหา

                                       

                                      

 

   เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลให้หลากหลายมากขึ้น ด้วย Section ต่าง ๆ

   เพื่อใช้งานในส่วนนี้ คุณสามารถ คลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม Section" ที่แถบด้านล่างของเว็บไซต์ 

 

 

                                       

 เลือก Section ที่ต้องการ ตามรายละเอียดด้านล่าง