การตั้งค่าช่องทางติดต่อ

สำหรับท่านที่ต้องการใช้งาน R-Widget  ปุ่มรวมทุกช่องทางติดต่อบนหน้าเว็บไซต์ เมื่อเข้ามายัง R-Widget แล้ว สามารถคลิกเมนู "ช่องทาง" (Channels) เพื่อตั้งค่าเปิด/ปิดการใช้งานช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้

ตั้งค่าการแสดงผล

เมื่อคลิกเข้ามายังเมนู "ช่องทาง" (Channels) สามารถคลิกเลือกช่องทางที่ต้องการและตั้งค่าการแสดงผลได้ดังนี้

  • ปิด : ปิดการใช้งานช่องทางที่เลือก
  • ตลอดเวลา : เปิดใช้งานตลอดเวลา
  • ตามเวลาที่กำหนด : สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเปิดใช้งานได้

ตั้งค่าช่องทางการติดต่อ

เมื่อเลือกเปิดใช้งานช่องทางติดต่อที่ต้องการแล้ว สามารถตั้งค่าช่องทางติดต่อต่าง ๆ ได้ดังนี้

 

 

1. ฝากเบอร์ติดต่อกลับ (Callback)

แบบฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้งานฝากข้อมูลติดต่อกลับ โดยสามารถกรอกชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์และเลือกหัวข้อการติดต่อได้ ดังตัวอย่าง

สามารถตั้งค่าแบบฟอร์มฝากเบอร์ติดต่อกลับได้ดังนี้

หัวข้อ : หัวข้อของแบบฟอร์ม

หัวข้อการติดต่อ : สามารถใช้ตัวเลือกของระบบหรือเลือกแบบกำหนดเองและใส่ตัวเลือกหัวข้อการติดต่อที่ต้องการได้

ข้อความของปุ่ม : ข้อความแสดงบนปุ่มสำหรับส่งข้อมูล

ข้อความขอบคุณ : ข้อความแสดงหลังจากผู้ใช้งานส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ข้อความแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว : เลือกเปิด/ปิด การแสดงผลข้อความแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว

กำหนดลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยตนเอง : สามารถเลือกเปิด/ปิด การกำหนดลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยตนเองได้ หากเลือกเปิด สามารถใส่ลิงก์ โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้

2. แผนที่ (Map)

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่มแผนที่ จะแสดงรายละเอียดที่ตั้งของธุรกิจ สามารถคลิกเพื่อดูเส้นทางผ่าน Google Map ได้ดังตัวอย่าง

สามารถตั้งค่าแบบฟอร์มฝากเบอร์ติดต่อกลับได้ดังนี้

ข้อความ : ข้อความแสดงบนปุ่มเมื่อคลิกเปิดวิดเจ็ต

หัวข้อ : หัวข้อแสดงในหน้ารายละเอียดแผนที่

รายละเอียด : รายละเอียดของสถานที่

ระดับการซูม : เลือกระดับการซูมของแผนที่

ละติจูด, ลองติจูด / สถานที่ : ใส่ละติจูด, ลองติจูดของสถานที่ หรือคลิกเพื่อเลือกตำแหน่ง ดังรูป

3. Zalo 

แอพแชทสัญชาติเวียดนามที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศเวียดนาม หากธุรกิจท่านมี Zalo Official Account สามารถเลือกเปิดใช้งานและใส่ข้อมูลบัญชีเพื่อให้ลูกค้าสามารถแชทผ่านแอพ Zalo ได้

4. Skype  

สำหรับธุรกิจที่มีบัญชี Skype เพื่อใช้ติดต่อกับลูกค้า สามารถเลือกเปิดใช้งานและใส่ Skype ID ของธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าสามารถแชทพูดคุยผ่าน Skype ได้

5. WhatsApp  

สำหรับธุรกิจที่มีบัญชี WhatApps เพื่อใช้ติดต่อกับลูกค้า ท่านสามารถเลือกเปิดใช้งานและใส่ WhatsApp ID ของธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าสามารถแชทพูดคุยผ่าน Whatsapp ได้

6. Facebook  

สำหรับธุรกิจที่มี Facebook Page  สามารถเลือกเปิดใช้งานและใส่ Facebook Page URL หรือ Page ID เพื่อให้ลูกค้าสามารถแชทพูดคุยผ่าน Facebook Messenger ได้

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่มแชทผ่าน Facebook จะสามารถส่งข้อความเพื่อพูดคุยผ่าน Facebook Messenger ได้ดังตัวอย่าง

 

7. LINE

สำหรับธุรกิจที่มีบัญชี LINE (บัญชีส่วนตัวหรือ บัญชี Official Account) เพื่อใช้ติดต่อกับลูกค้า สามารถเลือกเปิดใช้งานและใส่ LINE ID ของธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าสามารถแชทพูดคุยผ่าน LINE ได้

8. โทรศัพท์ (Phone)

แสดงเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อโทรได้ โดยหากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เมื่อคลิกปุ่มโทรศัพท์จะแสดงรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ ดังรูป แต่หากใช้งานผ่านมือถือและคลิกปุ่มโทรศัพท์จะสามารถโทรออกได้ทันที

สามารถเลือกเปิดใช้งานปุ่มโทรศัพท์และตั้งค่าได้ดังนี้

ข้อความ : ข้อความแสดงบนปุ่มเมื่อคลิกเปิดวิดเจ็ต

หมายเลขโทรศัพท์ : ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานติดต่อได้

หัวข้อ : หัวข้อแสดงในหน้ารายละเอียด (กรณีใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์)

รายละเอียด : รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการให้แสดงในหน้ารายละเอียด (กรณีใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์)

9. แบบฟอร์ม (Form)

แสดงผลแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้งานที่สนใจสินค้าและบริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลกรอกแบบฟอร์ม โดยข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกจะถูกส่งไปยังระบบ R-CRM อัตโนมัติเพื่อให้ทีมขายหรือผู้ดูแลระบบสามารถติดต่อลูกค้าต่อได้

สามารถเลือกเปิดใช้งานและตั้งค่าแบบฟอร์มได้ดังนี้

ข้อความ : ข้อความแสดงบนปุ่มเมื่อคลิกเปิดวิดเจ็ต

หัวข้อ : หัวข้อของแบบฟอร์ม 

รายละเอียด : รายละเอียดเพิ่มเติมของแบบฟอร์ม

ไฟล์แนบ : สามารถเลือกเปิดใช้งานไฟล์แนบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์รูปภาพหรือเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

ข้อความขอบคุณ : ข้อความแสดงหลังจากผู้ใช้งานส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ข้อความแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว : เลือกเปิด/ปิด การแสดงผลข้อความแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว 

กำหนดลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยตนเอง : สามารถเลือกเปิด/ปิด การกำหนดลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยตนเองได้ หากเลือกเปิด สามารถใส่ลิงก์ โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้

10. Chatday

ระบบแชทบนหน้าเว็บไซต์โดยเฉพาะ ส่วนขยายที่สำคัญของ ReadyPlanet Marketing Platform ทำงานร่วมกับ R-CRM ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า มีข้อมูลรายงานและสถิติ สามารถเลือกเปิดใช้งานและใส่ข้อความที่ต้องการให้แสดงบนปุ่มได้

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม Chatday จะสามารถเริ่มต้นแชทได้ทันทีเพียงกรอกเบอร์โทรศัพท์ ดังรูป

ดูรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน Chatday

การจัดลำดับช่องทางติดต่อ

เมื่อเลือก เปิด/ปิด การแสดงผลและตั้งค่าช่องทางต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกเลือกช่องทางและจัดลำดับการแสดงผลได้ เมื่อตั้งค่าและจัดลำดับเรียบร้อยแล้ว คลิกบันทึก โดยสามารถคลิกดูตัวอย่างการแสดงผลได้ ดังรูป