สร้างแคมเปญสำหรับส่ง SMS

สร้างแคมเปญ

สามารถสร้างแคมเปญเพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่นทาง SMS โดยเลือกกลุ่มผู้รับที่ต้องการได้ ผ่านเครื่องมือ R-Message โดยโดยคลิกที่เมนู "แคมเปญ  และคลิกหัวข้อ "SMS" จากนั้นคลิกไอคอนรูปบวก "+" เพื่อสร้างแคมเปญอีเมล ดังรูป


จากนั้นสามารถใส่รายละเอียดแคมเปญและเลือกกลุ่มผู้รับได้ดังนี้
 

แคมเปญ : สามารถใส่ชื่อแคมเปญได้ตามต้องการ 

ชื่อผู้ส่ง : การส่ง SMS ผ่าน R-Message ระบบจะใช้ชื่อผู้ส่งเป็น "InfoSMS"
(หากต้องการแก้ไขชื่อผู้ส่ง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Support ได้ทุกช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน)
 

ชื่อธุรกิจ : เบื้องต้นระบบจะใช้ชื่อธุรกิจที่ตั้งค่าไว้ที่เมนู ตั้งค่า เพื่อเป็นคำเริ่มต้นของข้อความ ช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบได้ว่า เป็น SMS ของธุรกิจใด ทั้งนี้สามารถแก้ไขชื่อธุรกิจที่ต้องการให้แสดงใน SMS ได้ตามต้องการ 

กลุ่มผู้รับ : สามารถเลือกกลุ่มผู้รับที่ต้องการได้ โดยสามารถเลือกกลุ่มผู้รับได้ดังนี้ 

สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน R-CRM และมีการจัดกลุ่มทะเบียนลูกค้า (Account Segments) ไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกกลุ่มผู้รับจาก Segment ที่สร้างไว้ในระบบ R-CRM ได้ ดังรูป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : ทะเบียนลูกค้า (Accounts)

สำหรับธุรกิจที่ใช้งานระบบ R-Chat และสร้างป้ายกำกับสำหรับห้องแชทไว้ สามารถเลือกกลุ่มผู้รับจากป้ายกำกับที่สร้างไว้ได้ ดังรูป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-Chat : จัดการป้ายกำกับ

กรณีต้องการสร้างกลุ่มผู้รับใหม่ สามารถคลิก "+นำเข้าข้อมูล" เพื่อนำเข้าข้อมูลกลุ่มผู้รับใหม่ในรูปแบบไฟล์ Excel

สำหรับการนำเข้าข้อมูล สามารถเลือกนำเข้าได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

  • แคมเปญนี้ : นำเข้าข้อมูลกลุ่มผู้รับเพื่อใช้สำหรับแคมเปญนี้เท่านั้น (*นำเข้าได้สูงสุด 5,000 รายการ/ไฟล์)
  • แคมเปญนี้ และบันทึกใน R-CRM : นำเข้าข้อมูลกลุ่มผู้รับเพื่อใช้สำหรับแคมเปญนี้ และให้ระบบนำข้อมูลไปสร้างเป็น Segment ใหม่บันทึกไว้ใน R-CRM ด้วย (*นำเข้าได้สูงสุด 3,000 รายการ/ไฟล์)

สามารถเลือกรูปแบบการนำเข้าที่ต้องการ และคลิก "ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง" เพื่อนำไปใช้เตรียมข้อมูล

กรณีเลือก "แคมเปญนี้" เมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก "เลือกไฟล์" เพื่อนำเข้าข้อมูล และคลิก "บันทึก" ดังรูป

กรณีเลือก "แคมเปญนี้ และบันทึกใน R-CRM" เมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก "เลือกไฟล์" เพื่อนำเข้าข้อมูล โดยจำเป็นต้องใส่ "ชื่อ Segment" เพื่อให้ระบบนำข้อมูลไปสร้างเป็น Segment ใหม่บันทึกไว้ใน R-CRM จากนั้นคลิก "บันทึก" ดังรูป

สำหรับธุรกิจที่มีการเปิดใช้งาน Marketing Consent Manager เพื่อจัดเก็บ และบริหารจัดการความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด สามารถคลิกเลือก "ตรวจสอบความยินยอม" เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลความยินยอมเพิ่มเติม โดยหากกลุ่มผู้รับที่เลือกมีข้อมูลเบอร์โทรที่ไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ระบบจะนำเบอร์โทรนั้น ๆ ออกจากกลุ่มผู้รับสำหรับส่ง SMS ให้อัตโนมัติ

ข้อความ : สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามต้องการ  

ลิงก์ (ถ้ามี)  : สามารถใส่ลิงก์ที่ต้องการให้ลูกค้าคลิกได้ 

ข้อความส่วนท้าย (ถ้ามี)  : สามารถใส่ข้อความส่วนท้ายเพิ่มเติมได้  เช่น หมายเหตุ, รายละเอียดข้อมูลติดต่อ หรือ รายละเอียดวิธียกเลิกการรับ SMS เป็นต้น โดยจะแสดงส่วนท้ายสุดต่อจากข้อความและลิงก์ 

ลิงก์ยกเลิกรับ SMS : สามารถคลิกเลือก "เพิ่มลิงก์ยกเลิกรับ SMS" กรณีที่ต้องแสดงข้อความและลิงก์สำหรับให้ลูกค้าคลิกเพื่อยกเลิกรับ SMS โดยสามารถเลือกภาษาของข้อความได้ (รองรับภาษาไทย และอังกฤษ) ดังรูป 

กรณีผู้ใช้คลิกลิงก์ยกเลิกรับ SMS ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับคลิกยืนยัน ดังรูปตัวอย่าง หากคลิกยืนยัน เบอร์โทรนั้น ๆ จะไม่ได้รับ SMS จากธุรกิจอีก โดยสามารถดูข้อมูลเบอร์โทรทั้งหมดที่ยกเลิกรับ SMS และบริหารจัดการข้อมูลได้ที่เมนู ข้อมูล Unsubscribe

 

 

เมื่อใส่รายละเอียดของแคมเปญเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสรุป จำนวนผู้รับ, เครดิตที่ใช้ต่อ 1 ผู้รับ และเครดิตที่ต้องใช้ ดังรูป

หมายเหตุ : หากจำนวนเครดิตคงเหลือไม่เพียงพอจะไม่สามารถส่ง SMS ได้ และจำนวนผู้รับอาจไม่ตรงกับจำนวนลูกค้าใน Segment ที่เลือก เนื่องจากระบบจะส่ง SMS ให้เฉพาะผู้รับที่ใช้เบอร์มือถือของประเทศไทย และไม่ซ้ำกันเท่านั้น 

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของแคมเปญเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกดำเนินการต่อได้ดังนี้

ทดสอบส่ง : สามารถทดสอบส่ง SMS เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและดูตัวอย่าง SMS ก่อนส่งจริงได้ 

ตั้งเวลาส่ง : สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อให้ระบบเริ่มส่ง SMS ได้

ส่งทันที : สามารถคลิกปุ่ม "ส่งทันที" เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของแคมเปญเรียบร้อยแล้ว และต้องการให้ระบบเริ่มส่ง SMS ทันที

กรณีต้องการทดสอบส่ง SMS เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและดูตัวอย่าง SMS ก่อนส่งจริง สามารถคลิกปุ่ม "ทดสอบส่ง" จากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการรับ SMS ทดสอบ และคลิกส่ง SMS ทดสอบได้ ดังตัวอย่าง 

หากยังไม่ต้องการส่งข้อความทันที สามารถเลือก "ตั้งเวลาส่ง" โดยสามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการให้ระบบส่งข้อความได้ เมื่อเลือกตั้งเวลาล่วงหน้าและคลิกบันทึก ระบบจะสร้างแคมเปญโดยมีสถานะเป็นรอส่ง ดังรูป

    


 


การคิดจำนวนเครดิต

จำนวนเครดิตที่ใช้ต่อ 1 ผู้รับ = 0.60 x จำนวน *Chunk

จำนวนเครดิตที่ใช้ส่งทั้งหมด = จำนวนเครดิตที่ใช้ต่อ 1 ผู้รับ x จำนวนผู้รับ

 

*Chunk คือ หน่วยย่อยของข้อความ SMS โดยคำนวณตามจำนวนตัวอักษรของข้อความ ดังนี้

1. ข้อความตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ไม่มีอักขระพิเศษ : 160 ตัวอักษร = 1 Chunk 

กรณีข้อความทั้งหมดถูกแบ่งได้เป็นหลาย Chunk จะนับเป็น 153 ตัวอักษร = 1 Chunk

2. ข้อความตัวอักษรที่ประกอบด้วยภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และอักขระอื่น ๆ : 70 ตัวอักษร = 1 Chunk 

กรณีข้อความทั้งหมดถูกแบ่งได้เป็นหลาย Chunk จะนับเป็น 67 ตัวอักษร = 1 Chunk

 

ตัวอย่างการคำนวณเครดิต

เมื่อพิมพ์ข้อความ, ใส่ลิงก์ และเพิ่มข้อความแนบท้าย ระบบจะแสดงตัวอย่างข้อความ ดังรูป โดยมีตัวเลขแสดงบริเวณมุมขวาบนเป็น จำนวนตัวอักษรที่เหลือที่สามารถพิมพ์ได้ใน Chunk นั้น ๆ/จำนวน Chunk โดยตามรูปตัวอย่าง  51/4 หมายถึง ข้อความทั้งหมดนับได้เป็น 4 Chunk โดยใน Chunk ที่ 4 เหลือจำนวนตัวอักษรที่สามารถพิมพ์ได้อีก 51 ตัวอักษร หากเกินจะเริ่มนับเป็น Chunk ที่ 5 และสามารถคำนวณเครดิตทั้งหมดที่ต้องใช้ได้ ดังนี้ 

จำนวนผู้รับ = 43

เครดิตที่ใช้ต่อ 1 ผู้รับ = 0.60 x 4 = 2.40 

ดังนั้น จำนวนเครดิตที่ต้องใช้ทั้งหมด = 43 x 2.40 = 103.20 เครดิต

 

จัดการแคมเปญ

ข้อมูลแคมเปญ

เมื่อมีการสร้างแคมเปญเรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดและจัดการแคมเปญทั้งหมดได้ ได้โดยระบบจะแสดงข้อมูล เวลาที่สร้าง, ชื่อและสถานะแคมเปญ, จำนวนผู้รับ, จำนวนการคลิกลิงก์, เปอร์เซ็นต์การคลิกลิงก์ และเวลาที่ส่ง ดังรูป

สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดผลการส่ง และสรุปการใช้เครดิต ดังรูป

กรณีมีรายการที่ส่งไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงจำนวนเบอร์ที่ส่งไม่สำเร็จ และคืนเครดิตเข้าสู่ระบบ โดยสามารถคลิกลิงก์ "รายละเอียด" เพื่อดูรายการเบอร์โทรที่ส่งไม่สำเร็จได้ 

สามารถคลิกสัญลักษณ์    เพื่อดาวน์โหลดรายการเบอร์โทรที่ส่งไม่สำเร็จได้

จัดเรียงแคมเปญ

สามารถเลือกดูแคมเปญโดยจัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง, ชื่อแคมเปญ, จำนวนผู้รับ, จำนวนการคลิกลิงก์, เปอร์เซ็นต์การคลิกลิงก์ และเวลาที่ส่งได้ ดังรูป

สถานะของแคมเปญ

สามารถเลือกดูรายละเอียดและจัดการแคมเปญตามสถานะของแคมเปญได้ ดังนี้ ทั้งหมด, ส่งแล้ว, กำลังส่ง, รอส่ง และยกเลิก โดยระบบจะแสดงจำนวนแคมเปญในแต่ละสถานะ สามารถคลิกเลือกสถานะที่ต้องการได้ ดังรูป

คัดลอกแคมเปญ

กรณีต้องการสร้างแคมเปญใหม่โดยต้องการใช้ข้อความ หรือกลุ่มผู้รับคล้ายกับแคมเปญที่เคยสร้างไว้ สามารถคัดลอกแคมเปญได้ โดยคลิกเมนูมุมขวาของแคมเปญที่ต้องการ และเลือก "คัดลอก" โดยระบบจะคัดลอกข้อมูลจากแคมเปญเดิม เพื่อให้สามารถแก้ไขรายละเอียดและสร้างแคมเปญใหม่ได้ ดังรูป

ยกเลิกแคมเปญ

กรณีสร้างแคมเปญโดยเลือกตั้งเวลาล่วงหน้า แคมเปญจะอยู่ในสถานะ "รอส่ง" โดยหากยังไม่ถึงวันและเวลาที่กำหนดไว้ จะสามารถยกเลิกแคมเปญได้ โดยคลิกเมนูมุมขวาของแคมเปญและคลิก "ยกเลิก" ดังรูป