จัดการรูปภาพประกอบเนื้อหา

นอกเหนือจากเนื้อหาตัวอักษรที่จะบอกผู้ชมว่าเว็บไซต์ของคุณจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้บนเว็บไซต์เช่นกัน ก็คือ รูปภาพ นั่นเองค่ะ

โดยในหน้าเมนูประเภท บทความ/สินค้า จะมีพื้นที่ให้คุณสามารถใส่ รูปภาพประกอบเนื้อหา เป็นมาตรฐานได้หน้าละ 7 รูป ซึ่งรองรับทั้งการอัพโหลดรูปภาพ และใส่ URL หน้าวิดีโอจาก YouTube เพื่อให้ผู้เข้าชมคลิกดูวีดีโอบนเว็บไซต์ของคุณได้ทันที

นอกจากนี้ ยังสามารถลากเปลี่ยนสลับตำแหน่งของแต่ละรูปได้ หรือคลิกซ่อน หากไม่ต้องการให้แสดงรูปประกอบเนื้อหาได้


โดยการแก้ไขและจัดการรูปภาพประกอบเนื้อหา มีดังนี้ค่ะ

1. วิธีอัพโหลดรูปภาพประกอบเนื้อหา / แสดง VDO จาก Youtube

2. วิธีสลับตำแหน่งของแต่ละรูป 

3. วิธีคลิกซ่อน-แสดงรูปภาพ

4. ตัวเลือกสลับตำแหน่งรูปภาพเนื้อหา ซ้าย-ขวา

5. คลิกรูปเล็กเพื่อชมรูปใหญ่ได้

 

1. วิธีอัพโหลดรูปภาพประกอบเนื้อหา / แสดง VDO จาก Youtube


สามารถเพิ่มหรือแก้ไขรูปภาพประกอบเนื้อหาเพื่อใส่รูปภาพหรือ URL วีดีโอจาก Youtube.com ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

1.1. อัพโหลดรูปภาพ 

โดยนำเมาส์ไปชี้ที่บริเวณรูปภาพที่ต้องการ จะปรากฎสัญลักษณ์  จากนั้นคลิกเลือก "เพิ่ม/แก้ไขรูปภาพ

ระบบจะปรากฎหน้าต่างให้เลือก Upload ภาพใหม่ (หรือเลือกแก้ไขภาพเดิมที่อัพโหลดไปแล้ว) จากนั้นคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการและคลิก Open

ข้อแนะนำ : นามสกุลของไฟล์รูปภาพที่รองรับ คือ .jpg , .gif และ .png  และขนาดของไฟล์รูปต้องไม่เกิน 5 MB

 

 

หลังจากปรากฎรูปภาพที่อัพโหลด เว็บมาสเตอร์สามารถตั้งค่าข้อมูลรูปภาพเพิ่มเติม โดยคลิกตัวเลือก "เพิ่ม/แก้ไขรูปภาพ" และคลิก "แก้ไขภาพเดิม" 

 

 

 

จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง "จัดการรูปภาพ" ซึ่งสามารถกำหนดการตั้งค่าได้ ดังนี้

 

1. คำอธิบายภาพ (Title) คือ ส่วนสำหรับใส่ข้อความอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพแบบคร่าว ๆ จะปรากฎเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่รูปภาพนั้น ๆ หรือเมื่อคลิกดูรูปภาพประกอบเนื้อหาขนาดใหญ่ จะปรากฎคำอธิบายนี้ที่ใต้รูปภาพด้วยค่ะ

 

 

 

2.  ALT Text : เป็นส่วนสำหรับใส่ข้อความอธิบายรูปภาพที่จะช่วยให้ Search Engine รับรู้ความหมายของภาพนั้น ๆ เนื่องจาก Search Engine ไม่สามารถเก็บข้อมูลรูปภาพจากหน้าเว็บไซต์จากการดูว่าภาพ ที่แสดงคือภาพอะไร

ดังนั้นจำเป็นจะต้องใช้ Tag พิเศษ เรียกว่า Alternative Text หรือ Alternate tag นี้ เพื่อใช้ในการอธิบายรูปภาพให้ Search Engine ทราบค่ะ
  

3. เลือกประเภทการจัดการขนาดของรูปภาพ  สามารถเลือกประเภทการจัดการขนาดของรูปภาพได้ 2 รูปแบบ คือ ตัดส่วนที่เกินออกหรือ ย่อขนาดรูปภาพ 

หากเลือกใช้แบบตัดส่วนเกินออก สามารถคลิกที่ภาพค้างไว้และลากเมาส์ เพื่อจัดตำแหน่งการแสดงผลได้ตามต้องการค่ะ

 

ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์แตกต่างกัน แต่เมื่อคลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดจริง ระบบจะแสดงรูปภาพเป็นขนาดต้นฉบับค่ะ

 

การแสดงผลรูปภาพประกอบเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ในกรณีที่ใส่รูปไม่ครบทั้ง 7 รูป

เมื่อแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จริง ระบบจะแสดงผลรูปภาพประกอบเนื้อหาเฉพาะตำแหน่งที่ได้อัพโหลดรูปภาพจริงเท่านั้น  ไม่ได้นำตำแหน่งที่เป็นกรอบมาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ค่ะ

 

1.2. วิธีแสดงผล VDO จาก Youtube ในตำแหน่งของรูปภาพประกอบเนื้อหาทั้ง 7 รูป

     1.2.1. Copy URL ที่ต้องการ จากช่อง Address bar ในหน้าชม Video จากเว็บไซต์ YouTube

     1.2.2. จากนั้นกลับมาในส่วนแก้ไขเว็บไซต์ ให้นำเมาส์ไปชี้ที่บริเวณ์รูปภาพที่ต้องการ จะปรากฎสัญลักษณ์   และคลิกตัวเลือก "เพิ่ม/แก้ไขรูปภาพ" 

     1.2.3. คลิกตัวเลือกปุ่ม "YouTube Video" ในหน้าต่างที่ปรากฎ

     1.2.4. จะปรากฎหน้าต่าง ให้คุณ วาง URL ของ Video ที่คัดลอกมาจาก YouTube จากนั้นคลิกปุ่ม ดึงข้อมูล 

     ระบบจะแสดงผลภาพตัวอย่างของวีดีโอ (ใช้ภาพที่เป็นค่าเริ่มต้นของวีดีโอตามที่เจ้าของวีดีโอกำหนดใน Video ต้นฉบับจาก YouTube ค่ะ) 

     1.2.5.  สุดท้ายคลิก "เลือกใช้"

 

แสดงผล Video จาก YouTube บนหน้าเว็บไซต์ ในตำแหน่งรูปภาพประกอบเนื้อหา 

(สามารถทำวิธีนี้กับรูปภาพประกอบเนื้อหาได้ทั้ง 7 รูป)

เมื่อคลิกที่บริเวณรูปที่ใส่ URL Video ไว้ ก็จะปรากฎหน้าต่างเครื่องเล่น Video จาก Youtube ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์คลิก Play เพื่อชมวีดีโอได้ทันทีค่ะ

 


 

2. วิธีสลับตำแหน่งของแต่ละรูป

สามารถลากและวาง (Drag & Drop) เพื่อเปลี่ยนสลับตำแหน่งของรูปภาพประกอบเนื้อหาแต่ละรูปได้ ทั้ง 7 รูป

 3. วิธีคลิกซ่อน-แสดงรูปภาพ
 

ในกรณีที่ต้องการแสดงผลเฉพาะเนื้อหา คุณสามารถกดซ่อนรูปภาพประกอบเนื้อหาทั้ง 7 รูปได้ โดยการนำเมาส์ไปวางในบริเวณรูปภาพ จะปรากฎสัญลักษณ์   ให้คลิกเพื่อซ่อนกลุ่มรูปภาพ

และสามารถเปิดแสดงผลอีกครั้ง ให้นำเมาส์ไปวางในบริเวณด้านซ้ายของข้อมูลในพื้นที่เนื้อหาหลัก จะปรากฎสัญลักษณ์  ให้คลิกเพื่อเปิดพื้นที่แสดงผลรูปทั้ง 7 รูปค่ะ

 4. ตัวเลือกสลับตำแหน่งรูปภาพเนื้อหา ซ้าย-ขวา

สามารถสลับตำแหน่งรูปภาพประกอบเนื้อหาและเนื้อหา จากซ้ายไปขวา  และขวาไปซ้ายได้ค่ะ


 


5. คลิกรูปเล็กเพื่อชมรูปใหญ่ได้

ผู้ชมสามารถคลิกดูรูปภาพประกอบเนื้อหาจากรูปเล็กเป็นรูปใหญ่ได้ ซึ่งรูปขนาดใหญ่จะแสดงผลตามขนาดภาพต้นฉบับค่ะ

โดยจะมีปุ่มให้คลิกแสดงรูปภาพไปข้างหน้าเพื่อชมภาพถัดไปและย้อนกลับเพื่อชมภาพก่อนหน้านี้ได้