วิธีเพิ่มเมนูระดับที่ 3, 4, 5

สำหรับท่านที่ต้องการนำเสนอข้อมูลสินค้า บริการ หรือบทความต่าง ๆ ที่ต้องแบ่งเป็นเมนูย่อยจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้เมนูบนหน้าเว็บไซต์มีมากเกินไป จนทำให้เว็บไซต์ไม่สวยงาม ดูข้อมูลยากนั้น  ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะ 

ด้วย ฟังก์ชันการเพิ่มเมนูด้านบนและด้านข้างอย่างเป็นลำดับชั้นได้ถึง 5 ระดับ ในระบบเว็บไซต์พร้อมใช้ R-Web ที่นอกจากจะช่วยในการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ดูง่ายแล้ว ยังทำให้หน้าเว็บไซต์ดูสวยงาม เป็นระเบียบอีกด้วยค่ะ

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม : เพื่อความง่ายและรวดเร็วในการสร้างเมนูแต่ละระดับ อาจมีการทำแผนผังกำหนดระดับหมวดหมู่ของสินค้า บริการ หรือบทความให้เรียบร้อยก่อนที่จะเพิ่มข้อมูลจริงในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ให้ทราบว่าข้อมูลทั้งหมดของเรานั้น จะถูกจำแนกออกเป็นกี่หมวดหลัก และมีหมวดหมู่ย่อยภายใต้หมวดหลักลงมากี่หมวดหมู่ กี่ลำดับชั้น ตามความเหมาะสมค่ะ

ตัวอย่างการแยกข้อมูลสินค้าเป็นหมวดหมู่ โดยใช้ Folder เก็บรูปภาพและรายละเอียดสินค้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

ขั้นตอนการเพิ่มเมนูระดับที่ 3, 4 และ 5


สามารถเพิ่มเมนูระดับที่ 3, 4 และ 5 ได้ทั้งเมนูด้านบนและเมนูด้านข้างที่ทำการเพิ่มเมนูระดับที่ 2 ไว้เรียบร้อยแล้ว  (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การเพิ่มเมนูบทความ และ  วิธี Drag & Drop สลับตำแหน่งและเพิ่มเมนูระดับ 2 ค่ะ)

โดยสามารถเพิ่มเมนูระดับที่ 3-5 ได้ 3 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 เพิ่มเมนู โดยใช้คำสั่ง "เพิ่มเมนูภายใต้เมนูนี้"

ตัวอย่าง ในเว็บไซต์ มีเมนูด้านบนระดับ 1 ชื่อ "สินค้าทั้งหมด" และมีเมนูระดับ 2 อยู่ภายใต้ ชื่อว่า "เครื่องสำอาง" โดยต้องการเพิ่มเมนูระดับที่ 3 ชื่อ "ลิปสติก" เข้าไปภายใต้เมนูระดับ 2 ชื่อ "เครื่องสำอาง"

โดยให้นำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์  ของเมนูระดับ 2 (ชื่อ "เครื่องสำอาง") แล้วคลิก "เพิ่มเมนูภายใต้เมนูนี้" จากนั้น เลือกประเภทเมนูและใส่ข้อมูลตามปกติ ก็จะเป็นการเพิ่มเมนู ระดับ 3 ได้ค่ะ

 

 

โดยเมื่อคลิกเมนูระดับ 2 (ชื่อ "เครื่องสำอาง") บนหน้าเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่ามีเมนูระดับ 3 ชื่อ "ลิปสติก" (ตำแหน่งหมายเลข 3 ในรูปตัวอย่าง) 


 

และถ้าต้องการเพิ่มเมนูระดับ 4 ให้นำเมาส์ไปชี้ที่เมนูระดับ 3 แล้ว เลือก "เพิ่มเมนูภายใต้เมนูนี้" ก็จะเป็นการเพิ่มเมนูระดับ 4 เข้าไปภายใต้ระดับ 3 ต่อไปค่ะ  

วิธีที่ 2  เพิ่มเมนูระดับ 3-5 โดยใช้ปุ่ม "เพิ่มเมนู"

หลังจากคลิกเข้ามาในหน้าเนื้อหาของเมนูระดับ 2 เป็นต้นไป เว็บมาสเตอร์จะสามารถเพิ่มเมนูที่ต้องการให้เป็นเมนูระดับ 3-5 ด้วยการ คลิกปุ่ม "เพิ่มเมนู" ที่อยู่ในกรอบเส้นประ ซึ่งเป็นพื้นที่เมนูระดับ 3-5

ตัวอย่าง ในเว็บไซต์ มีเมนูด้านบนระดับ 1 ชื่อ "สินค้าทั้งหมด" และมีเมนูระดับ 2 อยู่ภายใต้ ชื่อว่า "เครื่องสำอาง" ซึ่งในหน้าแก้ไขรายละเอียดของเมนูเครื่องสำอาง จะปรากฎปุ่ม "เพิ่มเมนู" อยู่ในพื้นที่กรอบเส้นประ ที่สามารถคลิกเพื่อเพิ่มเมนูระดับ 3 อยู่ภายใต้เมนูเครื่องสำอาง ได้ค่ะ 

 
หลังจากเพิ่มเมนูใหม่ ชื่อ "ลิปสติก" เป็นเมนูระดับ 3 แล้ว ในหน้าเนื้อหาของเมนูนี้ ก็จะปรากฎปุ่ม "เพิ่มเมนู" อยู่ในพื้นที่กรอบเส้นประ ซึ่งสามารถคลิกเพื่อเพิ่มเมนูระดับ 4  เข้าไปภายใต้ระดับ 3 ต่อไป และใช้วิธีเดียวกันนี้ทำต่อไปจนถึงเมนูระดับที่ 5 ซึ่งเป็นระดับสุดท้ายได้

 

วิธีที่ 3 ลากย้ายเมนูที่เพิ่มไว้แล้ว มาอยู่ในระดับที่ 3-5

เว็บมาสเตอร์สามารถ Drag & Drop หรือลากและวางเมนูที่สร้างไว้ในตำแหน่งอื่นๆ ให้เป็นเมนูระดับที่ 3 - 5 ได้ 

Tips : เพื่อความสะดวกในการย้ายเมนู ไปวางในระดับ 3-5 เบื้องต้น ควร Drag & Drop เมนูที่ต้องการ ไปวางไว้บริเวณเมนูด้านบนหรือด้านข้าง (ระดับ 1) หรือเก็บในคลังเนื้อหาก่อนค่ะ


โดยให้คลิกเข้าไปยังหน้าเมนูที่เป็นระดับ 2 เป็นต้นไป ซึ่งจะแสดงผลพื้นที่กรอบเส้นประ ที่มีปุ่ม "เพิ่มเมนู" (ตามวิธีที่ 2 ข้างต้น) ให้คุณคลิกลากย้ายเมนูที่ต้องการ นำมาวางในบริเวณกรอบเส้นประ ตามระดับที่ต้องการได้เลยค่ะ


ตัวอย่างการเพิ่มเมนูระดับ 4


 

ตัวอย่างการแสดงผลเมนูทั้ง 5 ระดับ

 

 

ซ่อน/แสดง การแสดงผลเมนูระดับที่ 3 , 4 และ 5 

เมื่อมีการสร้างเมนูย่อยระดับที่ 3 , 4 และ 5 ในหน้าบทความ สามารถเลือกการแสดงผลเป็น ซ่อน/แสดงได้ โดยไปที่ฟันเฟือง เลือก ซ่อน/แสดง พื้นที่นี้ ระบบจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ

 

แบบเดิม : เมนูระดับที่ 3 จะแสดงด้านบนในหน้ารายละเอียดของเมนูระดับที่ 2

 

แบบใหม่ : สามารถเลือกซ่อน และประยุกต์ใช้กับ Smart Section ได้ โดยการผูกลิงก์ไปยังเมนูระดับที่ 3

 หมายเหตุ : เมนูที่ไม่สามารถย้ายไปเป็นเมนูระดับที่ 3 และ 4 ได้ มีดังนี้

- เมนู Landing Page ที่มีเมนูระดับ 2 อยู่ภายใต้

- เมนูลิงก์ ที่มีเมนูระดับ 2 อยู่ภายใต้

- เมนูข้อความ ที่มีเมนูระดับ 2 อยู่ภายใต้

- เมนู Tag ที่มีเมนูระดับ 2 อยู่ภายใต้

และเมนูที่ไม่สามารถเป็นเมนูระดับ 5 ได้ คือ เมนูทุกประเภทที่มีเมนูระดับ 2 อยู่ภายใต้

และในกรณีที่อยู่หน้าเมนูระดับ 5 แล้ว มีการเพิ่มเมนูหรือลากย้ายเมนูอื่น เข้ามาในกรอบแสดงเมนูระดับต่ำกว่าอีก ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังรูปค่ะ