การตั้งค่า Facebook Business Manager


1. วิธีการสร้างเฟสบุ๊คเพจ

  1.1 คลิกที่ลิงก์เพื่อเริ่มขั้นตอน www.facebook.com/pages/creation กรอกข้อมูลเพจ และ กด "บันทึก"

 

สิ่งที่ควรมีบนเฟสบุ๊คเพจ

2. วิธีการสร้างตัวจัดการธุรกิจสําหรับ Facebook

    2.1 คลิกที่ลิงก์เพื่อเริ่มขั้นตอน https://business.facebook.com คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชีผู้ใช้ เพื่อ Login โดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของ Admin Page

    2.2. กรณีมีการสร้างตัวจัดการธุรกิจไว้แล้ว เลือกตัวจัดการธุรกิจที่ต้องการได้เลย

    2.3 กรณียังไม่สร้างตัวจัดการธุรกิจ คลิกสามเหลี่ยมซ้ายมือ คลิก "สร้างบัญชีผู้ใช้ " กรอกข้อมูล คลิก "ถัดไป"  เพียงเท่านี้ก็สามารถเปิดการใช้งาน Business Manager ได้เรียบร้อย 

 

3. วิธีสร้างบัญชีโฆษณา Facebook

    3.1 คลิก ตั้งค่า เพื่อเข้าถึงหน้าจัดการธุรกิจ และ คลิก "การตั้งค่าธุรกิจเพิ่มเติม" 

    3.2. จากนั้นคลิก "บัญชีโฆษณา" และ กด "เพิ่ม"

    3.3 เลือก สร้างบัญชีโฆษณาใหม่ 

    3.4 กรอกข้อมูล ชื่อบัญชีผู้ใช้โฆษณา (กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้),โซนเวลา (เลือกโซนเวลา),สกุลเงิน (เลือกสกุลเงินเพื่อโฆษณา) และ กด "ถัดไป"

    3.5 บัญชีผู้ใช้โฆษณานี้จะใช้สําหรับ ให้เลือก 1. "ธุรกิจของฉัน" เเละกดปุ่ม "สร้าง" ต่อได้เลย

    3.6 เพิ่มผู้คนเเละตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาต ให้กับ "User" และทําการคลิกกดเปิดสถานะ "จัดการบัญชีโฆษณา" เเละกดปุ่ม "กำหนด" 

กรณีที่ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลการชำระเงินสามารถคลิก "เพิ่มข้อมูลการชำระเงิน" เพื่อดำเนินการต่อได้เลย หรือ คลิก "ปิด" เพื่อดำเนินการภายหลังได้ 

4. การตั้งค่าผูกบัตรเครดิต

     4.1 เมื่อทําการสร้างบัญชีโฆษณาเรียบร้อย คลิก "บัญชีโฆษณา" และ คลิก "เปิดในตัวจัดการโฆษณา" เพื่อทําการตั้งค่าเรื่องการชําระเงิน

     4.2 เมื่อทําการคลิกเข้ามาแล้วจะพบที่ตัวจัดการโฆษณาของบัญชีโฆษณาที่ถูกสร้างไว้ คลิกที่  และ เลือกเมนู
"การเรียกเก็บเงิน"

     4.3 คลิกเลือกที่ปุ่ม "การตั้งค่าการชําระเงิน" เพื่อดําเนินการกรอกข้อมูลการชําระเงินสําหรับโฆษณา Facebook

     4.4 คลิก "เพิ่มวิธีการชําระเงิน" คลิก "เลือกช่องทางการชำระเงิน" และ กด "ถัดไป"

  

4.5 หากดําเนินการกดเรียบร้อยให้คลิก "ดําเนินการต่อ" เพื่อเสร็จสิ้นในการตั้งค่าการชําระเงิน