การ Verify Domain และกําหนดค่าเหตุการณ์บนเว็บ


1. ขั้นตอนการ Verify Domain

    1.1. เข้าไปที่ https://business.facebook.com/settings เลือกธุรกิจที่ต้องการตั้งค่า

 

    1.2 คลิก เมนู "ความปลอดภัยของแบรนด์(Brand Safety)" คลิก "โดเมน (Domains)" และ กด "เพิ่ม (add)"

 

    1.3 กรอกชื่อโดเมน (Domains) และ กด "เพิ่มโดเมน (Add Domain)"

    1.4 คัดลอก Meta tag validation ไปวางในแท็ก <head> ที่เว็บไซต์ หลังจากนั้น กด Verify   

 

 

2. กําหนดค่าเหตุการณ์บนเว็บ (Event Manager)

      2.1. คลิกที่  เลือก "ตัวจัดการเหตุการณ์ (Events Manager)"

 

      2.2. คลิกที่ "R-Dynamic Pixel Code" จากนั้นคลิกที่แท็บ ภาพรวม (Overview)

 

      2.3 เลื่อนลงมาด้านล่าง และคลิกที่แท็บ "การวัดผลเหตุการณ์แบบรวม (Aggregated Event Measurement)" จากนั้นคลิก "กําหนดค่าเหตุการณ์ในเว็บ (Configure Web Events)"

 

       2.4. คลิก Domain ที่ต้องการกําหนด Event จากนั้นกด Manage Events กําหนด Pixel/Custom Conversion และ Event Name ตามรูปด้านล่าง จากนั้นกด Submit