จัดการโฆษณา

 

 

R-Dynamic การทำโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการเลือกส่งโฆษณาเฉพาะสินค้าที่ลูกค้าสนใจจากเว็บไซต์ของท่าน ติดตามไปแสดงผลบน Facebook โดยเมื่อลูกค้าคลิกเข้ามายังหน้าเว็บไซต์และคลิกดูสินค้าหรือข้อมูลต่าง ๆ ตัวโฆษณาจะถูกสร้างขึ้นแบบอัตโนมัติด้วยการดึงภาพและข้อความจากหน้าเว็บที่ลูกค้าสนใจมาสร้างเป็นโฆษณาเพื่อติดตามลูกค้า เมื่อดำเนินการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการสร้างโฆษณาโดยดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์อัตโนมัติ โดยสามารถปรับเปลี่ยนภาพและข้อความโฆษณารวมถึงบริหารจัดการโฆษณาได้ที่เมนู "จัดการโฆษณา" โดยสามารถจัดการโฆษณาได้ดังนี้

 

การแก้ไข Ad Page

ท่านสามารถแก้ไข Ad Page ได้โดยคลิกช่องสีเหลี่ยมด้านหน้า Ad Page ที่ต้องการและคลิก "แก้ไข Ad Page" โดยสามารถแก้ไขรูปภาพ, ชื่อ, รายละเอียดและลิงก์ของเว็บที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้ Banner Wizard ของระบบเพื่อสร้างรูปโฆษณาให้สวยงามยิ่งขึ้นได้ ดังรูป

การเปิดใช้โฆษณา

ท่านสามารถเปิดการใช้งานต่างๆ ได้ โดย คลิก ช่องสีเหลี่ยมด้านหน้า แล้วคลิก "ใช้งาน"

การปิดใช้งาน

คลิก ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า แล้วคลิก "ยกเลิกใช้งาน"

การเพิ่ม Ad page 

1. กดที่ปุ่มสีเขียว "เพิ่ม" ระบบจะปรากฏหน้าที่ให้สามารถเพิ่มลิงค์ของเว็บไซต์ และ กด "ต่อไป"

2. หลังจากนั้นระบบจะให้ทำการ อัพโหลรูปภาพ และกรอกชื่อ , รายละเอียดต่างๆ (หากไม่ต้องการให้ระบบอัพเดทข้อมูลตามเว็บไซต์อัตโนมัติ ให้เลือก ปิดการใช้งาน ที่หัวข้อ อัพเดทอัตโนมัติ) เรียบร้อยแล้ว กด บันทึก


การค้นหา Ad page 

สามารถค้นหาค้นหา Ad Page ได้ตามสถานะ ตามช่วงเวลา หรือพิมพ์ค้นหาด้วยชื่อ, รายละเอียด หรือลิงก์ได้

- กรองตามสถานะ ได้แก่ ใช่งานอยู่ , ยังไม่เปิดใช้งาน , ข้อมูลไม่สมบูรณ์

- สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยค้นหาด้วย ชื่อ,รายละเอียด และลิงค์