การตั้งค่า

 

 

เนื่องจาก R-Dynamic เป็นการทำโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการเลือกส่งโฆษณาเฉพาะสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าสนใจจากเว็บไซต์ของคุณ ติดตามไปแสดงผล R-Dynamic มี 2 ส่วนให้สามารถเลือกใช้งานได้ ดังนี้

R-Dynamic สำหรับ Google

R-Dynamic สำหรับ Facebook

 

R-Dynamic สำหรับ Google

ขั้นตอนที่ 1
    1.1.  Login เข้าระบบ RMP เลือก R-Dynamic จากนั้น คลิก R-Dynamic สำหรับ Google


    1.2.  login อีเมลที่สมัคร google Ads กด ยอมรับ  

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก Ad Account และ Daily Budget

 

 

ขั้นตอนที่ 3
กำหนดค่าโฆษณา ดังนี้ 

1. Final URL : เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น https:www.abc.com
2. Headline : ข้อความบรรทัดแรกของโฆษณา อักขระไม่เกิน 30 ตัวอักษร
3. Long Headline : ข้อความบรรทัดแรกของโฆษณาแบบยาว อักขระไม่เกิน 90 ตัวอักษร
4. Descriptions : รายละเอียด อักขระไม่เกิน 90 ตัวอักษร
5. Business Name : ชื่อของธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณ
6. รูปภาพ : ขนาดที่เหมาะสมดังนี้
- แนวนอน 1200 x 628 (ความละเอียดขั้นต่ำที่ใช้ได้ 600 x 314)
- สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1200 x 1200 (ความละเอียดขั้นต่ำที่ใช้ได้ 300 x 300)
- โลโก้แนวนอน 1200 x 300 (ความละเอียดขั้นต่ำที่ใช้ได้ 512 x 128)
- โลโก้สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1200 x 1200 (ความละเอียดขั้นต่ำที่ใช้ได้ 128 x 128)
ขนาดไฟล์สูงสุด 5120 KB


 

ขั้นตอนที่ 4

ระบบจะประมวลผลเพื่อดึงข้อมูลให้ท่านคลิก "ต่อไป" เพื่อเริ่มต้นสร้างโฆษณา 

การตั้งค่าการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์

หลังที่ทำการตั้งค่าการเชื่อมR-Dynamic สำหรับ Google เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

1. อัพเดทข้อมูลอัตโนมัติ

2. ตัวกรองพารามิเตอร์ออกจากลิงก์ของเว็บ

R-Dynamic สำหรับ Facebook

หากต้องการใช่งานจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลและดำเนินการดังนี้

  • มี Facebook Page สำหรับธุรกิจ 
  • สร้างบัญชีธุรกิจ, บัญตั้งค่าธุรกิจและวิธีการชำระเงินที่ business.facebook.com ให้เรียบร้อย
  • มีเว็บไซต์ของธุรกิจ
  • Verify Domain  business.facebook.com/settings 
  • เมื่อดำเนินการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว สามารถตั้งค่าเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน R-Dynamic ได้ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1

คลิก "R-Dynamic" จากนั้นคลิก "ดำเนินการต่อด้วย facebook" และเข้าสู่ระบบ facebook

ขั้นตอนที่ 2

กำหนดค่าโฆษณา Facebook ดังนี้

1. Business Account และ Ad Account : เลือกบัญชีธุรกิจและบัญชีโฆษณาของธุรกิจท่าน

2. Website URL : ใส่ URL ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการให้ระบบดึงข้อมูลเพื่อสร้างโฆษณา

3. Daily Budget (THB) : กำหนดงบประมาณต่อวัน (ขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

4. Facebook Page : เลือก Facebook Page ที่ต้องการสร้างโฆษณา

ตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยคลิก "ต่อไป"

 

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนเพจในการโฆษณา สามารถแก้ไขเพจได้ โดยต้องมีสิทธิ์เป็น Admin

ขั้นตอนที่ 3

ระบบจะประมวลผลเพื่อดึงข้อมูลให้ท่านคลิก "ต่อไป" เพื่อเริ่มต้นสร้างโฆษณา

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อระบบดึงข้อมูลและสร้างโฆษณาเรียบร้อยท่านสามารถคลิก "เริ่มต้นใช้งาน" เพื่อเริ่มต้นจัดการโฆษณาได้ทันที