สรุปยอดขายประจำปี (Annual Sales Report)

สำหรับธุรกิจที่มีการใช้งานใบเสนอราคาและปิดการขายในระบบ R-CRM รวมถึงกรณีที่มีการกำหนดเป้ายอดขายไว้ สามารถดูข้อมูลและสรุปรายงานที่สำคัญต่าง ๆ ได้โดยไปที่ R-Insights จากนั้นคลิกที่ "สรุปยอดขายประจำปี (Annual Sales Report)" ดังรูป
 
 
รายงาน "สรุปยอดขายประจำปี"(Annual Sales Report) แสดงข้อมูลและรายละเอียด ดังนี้
 
1. ยอดขายรวม
แสดงข้อมูลยอดขายรวมของธุรกิจในรูปแบบกราฟรายเดือน โดยแสดงข้อมูลยอดขายรวมทั้งหมด 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมของปีที่เลือก โดยสามารถเลือกปี, Pipeline และทีมที่ต้องการดูข้อมูลได้ ดังรูป
 
 
 
2. ยอดขายของผู้ใช้ 
แสดงข้อมูลยอดขายของผู้ใช้ตามปี, Pipeline และทีมที่เลือกไว้ในรูปแบบกราฟเส้น สามารถเลือกดูข้อมูลได้ 2 มุมมอง คือ ยอดขาย และ % ยอดขายเทียบเป้า รวมถึงสามารถคลิกเลือกรายชื่อผู้ใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลได้ โดยค่าเริ่มต้นระบบจะแสดงข้อมูล 2 ผู้ใช้ที่มียอดขายสูงสุด (สามารถเลือกได้สูงสุด 10 ผู้ใช้)
 
 
มุมมองยอดขาย: แสดงข้อมูลยอดขายของผู้ใช้ สามารถเลือกผู้ใช้เพื่อเปรียบเทียบได้
 
 
มุมมอง % ยอดขายเทียบเป้า: แสดงข้อมูล % ยอดขายเทียบเป้าของผู้ใช้ สามารถเลือกผู้ใช้เพื่อเปรียบเทียบได้
 
 
 

3. แบ่งตามผู้ใช้

แสดงข้อมูลยอดขายรายเดือนของผู้ใช้แต่ละคนและยอดขายรวม ตามปี, Pipeline และทีมที่เลือกไว้ โดยสามารถเลือกดูข้อมูลได้ 2 มุมมอง คือ มุมมองยอดขาย หรือ มุมมองยอดขายและเป้า

มุมมองยอดขาย แสดงข้อมูลยอดขายรายเดือนของผู้ใช้แต่ละคนและยอดขายรวม ตามปี, Pipeline และทีมที่เลือกไว้

มุมมองยอดขายและเป้า แสดงยอดขาย, เป้ายอดขายและเปอร์เซ็นต์ยอดขายเทียบกับเป้ายอดขายของผู้ใช้แต่ละคนเป็นรายเดือน ตามปี, Pipeline และทีมที่เลือกไว้

นอกจากนี้เมื่อเลือกดูข้อมูลในมุมมองที่ต้องการแล้ว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

 

4. แบ่งตามสินค้า

แสดงข้อมูลยอดขายแบ่งตามสินค้าและจำนวนสินค้าที่ขายได้ในแต่ละเดือน ตามปี, Pipeline และทีมที่เลือกไว้ โดยสามารถเลือกดูข้อมูลได้ 2 มุมมอง คือ มุมมองยอดขาย และ มุมมองจำนวนสินค้า

มุมมองยอดขาย แสดงข้อมูลยอดขายแบ่งตามสินค้าและยอดขายรวมเป็นรายเดือน ตามปี, Pipeline และทีมที่เลือกไว้ 

มุมมองจำนวนสินค้า แสดงข้อมูลจำนวนสินค้าที่ขายได้แบ่งตามสินค้าและจำนวนสินค้ารวมที่ขายได้เป็นรายเดือน ตามปี, Pipeline และทีมที่เลือกไว้ 

เมื่อเลือกดูข้อมูลในมุมมองที่ต้องการแล้ว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้


5. แบ่งตามป้ายกำกับสินค้า
 
กรณีที่มีการสร้างและติดป้ายกำกับสินค้าไว้ สามารถดูข้อมูลยอดขายรายเดือนแบ่งตามป้ายกำกับสินค้าและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
 
 
หมายเหตุ : เนื่องจากสินค้า 1 ตัว สามารถติดป้ายกำกับได้มากกว่า 1 ป้าย ดังนั้น ข้อมูลยอดขายรวมที่แสดงอาจจะไม่เท่ากับผลรวมยอดขายของแต่ละป้ายกำกับ